Deák Ferenc utca 4. szám alatti vendéglátóipari egység terasz engedélyének teljes dokumentációja

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 6720 Szeged, Deák Ferenc utca 4. szám alatti vendéglátóipari egység terasz engedélyének teljes dokumentációját!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. március 17.

Üdvözlettel:

Balogh Bálint

Tisztelt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 6720 Szeged, Deák Ferenc utca 4. szám alatti vendéglátóipari egység terasz engedélyének teljes dokumentációját?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 2.

Üdvözlettel:

Balogh Bálint

Wágner Angelika,

1 Melléklet

Tisztelt Balogh Bálint Úr!

A 2024. március 17-én érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatos
válaszunkat utólagosan csatoltan megküldöm.

Egyúttal tájékoztatom, hogy válaszlevelünket 2024. március 27-én küldtük
meg az Ön e-mail címére de sajnos a továbbítása során technikai hiba
történt.  Bár a levél címzésében az Ön által megadott e-mail cím
helyesen szerepelt, azonban sajnálatos módon a hivatali levelező
rendszeren keresztül küldött e-mail címéből egy betű lemaradt. A T.
Címnek küldött e-mail sikertelenségéről csak most, a NAIH ezzel
kapcsolatosan érkezett megkereséséből értesültünk, így ezúton továbbítom
Önnek a korábban készült válaszlevelet.

Elnézését kérem a technikai hibáért és a késedelemért.

Tisztelettel:

Dr. Wágner Angelika irodavezető

Szeged MJ PH Igazgatási Iroda

Tisztelt Wágner Angelika!

A válasza szerint ez a teraszhelyiség engedély nélkül lett kialakítva?
Képek:
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?file...

http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?file...

Üdvözlettel:

Balogh Bálint

Wágner Angelika,

Tisztelt Balogh Bálint Úr!

Az Ön által  2024. 03. 17-én megküldött közérdekű adatigénylés iránti
megkeresésének, továbbá a 2024. március 26-i keltezésű válaszlevél
kiadmányozásának az időpontjában a Szeged, Deák F. u. 4. sz. alatti
helyszínre vonatkozóan  érvényben lévő közterület használati engedély
nem volt, így válaszunk az akkori időpontokat figyelembe véve helytálló
volt.  Engedély kiadására a fent említett  időpontokat követően került sor.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel: Dr. Wágner Angelika

2024. 06. 06. 6:40 keltezéssel, Balogh Bálint írta:

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Wágner Angelika!

Önök a törvényes határidő lejárta után, feltételezhetően a naih adatbekérését követően válaszolnak nekem, nyilvánvalóan az érdekel hogy a belvárosban az adott helyen, közterületen, milyen paraméterek és kondíciók mellett lehetséges terasz engedélyhez jutni.

Felhívom a figyelmét, hogy az adott területen előző évben is terasz működött, ha nem engedély nélkül építették meg, abban az esetben ez az adat a beadás időpontjában is rendelkezésre állt. Szíveskedjék megküldeni azt.

Amennyiben ezt is problémásnak tekinti, úgy levelemet szíveskedjék új adatkérésnek tekinteni.

Álláspontom szerint eljárásuk nemcsak nem ügyfélbarát, hanem értelmetlen is, szíveskedjen az adott területhez tartozó engedélyeket, megküldeni számomra.

Eljárásukról a Naihot ismételten tájékoztatom

Üdvözlettel:

Balogh Bálint

Wágner Angelika,

2 Melléklet

Tisztelt Balogh Bálint Úr!

Közérdekű adatigénylésére továbbítom válaszlevelünket és a kért
közterület-használati engedélyt.

Tisztelettel:

Dr. Wágner Angelika irodavezető
Szeged MJV Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda

Tisztelt Wágner Angelika!

Köszönöm az engedélyről küldött határozatot, de alapvetően a fent említett kerthelyiség teljes tervdokumentációja érdekel . Kérem az általam igényelt közérdekű adat megküldését.
A NAIH-ot továbbra is tájékoztatom az eljárás folytatásáról.

Üdvözlettel:

Balogh Bálint

Wágner Angelika,

2 Melléklet

Tisztelt Balogh Bálint Úr!

Közérdekű adatigénylésére továbbítom válaszlevelünket és a kért

tervdokumentáció hiteles elektronikus másolatát.

Tisztelettel:

Dr. Wágner Angelika irodavezető

Szeged MJV Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda

2024. 06. 12. 22:18 keltezéssel, Balogh Bálint írta:

idézett részek megjelenítése

>