A 2020. évi szenátusi ülések jegyzőkönyve

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre a Semmelweis Egyetemen működő szenátus 2020. évi üléseiről az Nftv. 12. § (7) bekezdés i) pontja alapján készített eredeti jegyzőkönyvek oldalhű elektronikus másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 1.

Üdvözlettel:

Szilvási Dominik

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 16863- 3/JIF/2021
Tisztelt Adatigénylő!
Közérdekű adatkérése tekintetében szíves tájékoztatásul jelzem, hogy a
válaszadási határidőt az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal
meghosszabbítjuk.
Tisztelettel,

SEMMELWEIS EGYETEM

--------------------------------
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
E-mail: [email address]
Tel.:459-1500/55239
Web: [1]www.semmelweis.hu

>>> Szilvási Dominik <[FOI #17142 email]> 2021. 02.
01. 19:31 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő
Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre a Semmelweis Egyetemen működő
szenátus 2020. évi üléseiről az Nftv. 12. § (7) bekezdés i) pontja alapján
készített eredeti jegyzőkönyvek oldalhű elektronikus másolatát.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2021. február  1.16
Üdvözlettel:
Szilvási Dominik
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #17142 email]
Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------
1

References

Visible links
1. http://www.semmelweis.hu/
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

12 Attachments

Iktatószám: 16863-12/JIF/2021
Tisztelt Adatigénylő!
Közérdekű adatmegkeresése -szenátusi jegyzőkönyvek -tárgyában
csatolmányként küldjük a jegyzőkönyveket a személyes részek, személyes
hozzászólások kitakarásával, tekintettel az adatvédelmi
szempontokra.  Kérjük ennek tényét elfogadni szíveskedjék. 
Tisztelettel,

SEMMELWEIS EGYETEM

-----------------------------------
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
E-mail: [email address]
Tel.:459-1500/55239
Web: [1]www.semmelweis.hu

Tisztelt Semmelweis Egyetem! Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem
előKérem, szíveskedjen megküldeni részemre a Semmelweis Egyetemen működő
szenátus 2020. évi üléseiről az Nftv. 12. § (7) bekezdés i) pontja alapján
készített eredeti jegyzőkönyvek oldalhű elektronikus másolatát.Az Infotv.
30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt
adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére
megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.Az
Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért
költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés
teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen
esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő
munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy
előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak
óradíját.Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján
azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg
számomra.Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.Segítő együttműködését előre is köszönöm.Kelt: 2021.
február  1.Üdvözlettel: Szilvási
Dominik-------------------------------------------------------------------Ezt
a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az
adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[2][FOI #17142 email] Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem
a(z) [3][SE request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact Jognyilatkozat: Ezt az
üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További
információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett
közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about Amennyiben megkeresésekre
válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg
szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra
(kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat
tartalmazó weboldalán!

References

Visible links
1. http://www.semmelweis.hu/
2. mailto:[FOI #17142 email]
3. mailto:[SE request email]
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

12 Attachments

Iktatószám: 16863-12/JIF/2021
Tisztelt Adatigénylő!
Közérdekű adatmegkeresése -szenátusi jegyzőkönyvek -tárgyában
csatolmányként küldjük a jegyzőkönyveket a személyes részek, személyes
hozzászólások kitakarásával, tekintettel az adatvédelmi
szempontokra.  Kérjük ennek tényét elfogadni szíveskedjék. 
Tisztelettel,

SEMMELWEIS EGYETEM

-----------------------------------
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
E-mail: [email address]
Tel.:459-1500/55239
Web: [1]www.semmelweis.hu

Tisztelt Semmelweis Egyetem! Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem
előKérem, szíveskedjen megküldeni részemre a Semmelweis Egyetemen működő
szenátus 2020. évi üléseiről az Nftv. 12. § (7) bekezdés i) pontja alapján
készített eredeti jegyzőkönyvek oldalhű elektronikus másolatát.Az Infotv.
30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt
adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére
megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.Az
Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért
költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés
teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen
esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő
munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy
előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak
óradíját.Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján
azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg
számomra.Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.Segítő együttműködését előre is köszönöm.Kelt: 2021.
február  1.Üdvözlettel: Szilvási
Dominik-------------------------------------------------------------------Ezt
a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az
adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[2][FOI #17142 email] Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem
a(z) [3][SE request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact Jognyilatkozat: Ezt az
üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További
információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett
közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about Amennyiben megkeresésekre
válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg
szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra
(kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat
tartalmazó weboldalán!

References

Visible links
1. http://www.semmelweis.hu/
2. mailto:[FOI #17142 email]
3. mailto:[SE request email]
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

A jegyzőkönyvekben nem kell kitakarni a közérdekből nyilvános személyes adatoknak minősülő személyes részeket, személyes hozzászólásokat, tekintettel az információszabadság érvényesülésével összefüggő szempontokra. Ezért ennek tényét elfogadni nem tudom, kérem az adatigénylésem teljesítését, tehát az eredeti jegyzőkönyvek oldalhű elektronikus másolatának megküldését.

Üdvözlettel:

Szilvási Dominik

Utóirat: amennyiben komolyan gondolják, hogy pl. "|||||||||||||||||||||||||||||| , a Semmelweis Egyetem rektora köszönti a Szenátus megjelent tagjait és a videokonferencia résztvevőit." szövegrészben a koronavírus-járvány miatt igen gyakran nyilatkozó professzor nevét ki kell takarni, akkor az egyetem honlapján miért szerepel a neve, fényképe, születési dátuma, szakmai önéletrajza...?!

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 16863-14/JIF/2021
Tisztelt Adatigénylő!

Hivatkozva a 16863-12/JIF/2021 ikt. számon az Ön részére megküldött
válaszlevelünkre -szenátusi jegyzőkönyvek tárgyában- tájékoztatom, hogy a
Semmelweis Egyetem továbbra is fent tartja álláspontját, ismételten
hangsúlyozva az adatvédelmi szempontok figyelembe vételét.
Tisztelettel,

SEMMELWEIS EGYETEM

--------------------------------
dr. Kovács Zsolt
főigazgató Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
E-mail: [email address]
Tel.:459-1500/55239
Web: [1]www.semmelweis.hu

>>> Szilvási Dominik <[FOI #17142 email]> 2021. 03.
08. 18:42 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
A jegyzőkönyvekben nem kell kitakarni a közérdekből nyilvános személyes
adatoknak minősülő személyes részeket, személyes hozzászólásokat,
tekintettel az információszabadság érvényesülésével összefüggő
szempontokra.  Ezért ennek tényét elfogadni nem tudom, kérem az
adatigénylésem teljesítését, tehát az eredeti jegyzőkönyvek oldalhű
elektronikus másolatának megküldését.
Üdvözlettel:
Szilvási Dominik
Utóirat: amennyiben komolyan gondolják, hogy pl.
"|||||||||||||||||||||||||||||| , a Semmelweis Egyetem rektora köszönti a
Szenátus megjelent tagjait és a videokonferencia résztvevőit."
szövegrészben a koronavírus-járvány miatt igen gyakran nyilatkozó
professzor nevét ki kell takarni, akkor az egyetem honlapján miért
szerepel a neve, fényképe, születési dátuma, szakmai önéletrajza...?!

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Infotv. 27. § (2) bekezdése alapján "A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot – az adatfajták meghatározásával – törvény
a) honvédelmi érdekből;
b) nemzetbiztonsági érdekből;
c) bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében;
d) környezet- vagy természetvédelmi érdekből;
e) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;
f) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel;
g) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel;
h) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel
korlátozhatja."

Tehát a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot még törvény sem korlátozhatja holmi "adatvédelmi szempontok" alapján. A Semmelweis Egyetem pedig végképp nem teheti meg.

Valóban vannak olyan "adatvédelmi szempontok", melyek megalapozzák (a Semmelweis Egyetem honlapján egyébként közzétett) körérdekből nyilvános személyes adatoknak minősülő nevek kitakarását?

Amennyiben igen, akkor ezen szempontokat - a szempontok alapjául szolgáló jogszabályi hely(ek) megjelölésével - a Infotv. 30. § (3) bekezdése alapján haladéktalanul küldjék meg válaszukban.

Üdvözlettel:

Szilvási Dominik