Tisztelt Magyar Nemzeti Levéltár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2014. június 22-én közérdekű adatigényléssel fordultam az Alkotmánybírósághoz (http://kimittud.atlatszo.hu/request/szex...). Az Alkotmánybíróság arról tájékoztatott, hogy a kért adatok egy részét már átadták a levéltárnak megőrzésre.

Kérem ezért, hogy szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi alkotmánybírósági határozatokhoz kapcsolódó indítványokat, szükség szerint anonimizált formában:

37/2002. (IX. 4.) AB határozat (akta száma: 1040/B/1993)
14/1995. (III. 13.) AB határozat (akta száma: 12/B/1993)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 26.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

Csízi István,

Tisztelt Dombos Tamás Úr!

Hivatkozással alábbi megkeresésére tájékoztatom, hogy közérdekű
adatigénylésének abban az esetben tudunk eleget tenni, amennyiben a
megnevezett iratok kiadásához az Alkotmánybíróság hozzájárul.
Az Infotv. 3. § 5. pontjában lévő fogalommeghatározás alapján ugyanis
minden szerv a saját tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok
felett rendelkezhet. Az Alkotmánybíróság (illetve más szervek) iratait
levéltárunk rendeltetésszerűen őrzi, de maguk az iratok nem a mi
intézményünk működésével kapcsolatban jöttek létre.
Ezért javaslom, hogy forduljon az Alkotmánybírósághoz, hogy az Önnek, vagy
közvetlenül levéltárunknak juttassa el engedélyét hivatalos formában.
Illetve amennyiben rendelkezik a szervtől a szóban forgó iratokra is
vonatkozó állásfoglalással, akkor küldje azt meg levéltárunknak.

Az iratok ugyanakkor a levéltári törvény alapján is megismerhetőek
(amennyiben nem minősülnek döntéselőkészítésre vonatkozó, vagy belső
használatra készült iratnak  - 1995. LXVI. tv. 23. § - jelen esetben
véleményem szerint ez nem áll fenn), ebben az esetben azonban a másolási
díj mellett az anonimizálás költsége is megfizetendő.

Tisztelettel:

Csízi István
főosztályvezető
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
1945 utáni kormányszervek főosztálya
Tel.: 225-2880; 437-0682

-------- Eredeti üzenet --------

Tárgy: Közérdekűadat igénylés - 1993 előtti AB beadványok
Dátum: Thu, 26 Jun 2014 07:34:10 -0400
Feladó: Dombos Tamás [1]<[FOI #2743 email]>
Címzett: KözAdat requests at Magyar Nemzeti Levéltár
[2]<[Magyar Nemzeti Levéltár request email]>

Tisztelt Magyar Nemzeti Levéltár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2014. június 22-én közérdekű adatigényléssel fordultam az
Alkotmánybírósághoz
([3]http://kimittud.atlatszo.hu/request/szex...).
Az Alkotmánybíróság arról tájékoztatott, hogy a kért adatok egy
részét már átadták a levéltárnak megőrzésre.

Kérem ezért, hogy szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni
részemre az alábbi alkotmánybírósági határozatokhoz kapcsolódó
indítványokat, szükség szerint anonimizált formában:

37/2002. (IX. 4.) AB határozat (akta száma: 1040/B/1993)
14/1995. (III. 13.) AB határozat (akta száma: 12/B/1993)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 26.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #2743 email]

Ha a(z) Magyar Nemzeti Levéltár nem a(z) [5][Magyar Nemzeti Levéltár request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük,
írja ezt meg nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #2743 email]
2. mailto:[Magyar Nemzeti Levéltár request email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/request/szex...
4. mailto:[FOI #2743 email]
5. mailto:[Magyar Nemzeti Levéltár request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Tisztelt Csízi István!

Köszönettel megkaptuk 2014. július 4-én kelt levelüket. Kérésüknek megfelelően kértük az Alkotmánybíróságot, hogy küldjenek Önöknek hivatalos engedélyt az iratok kiadására.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

1945u, Magyar Nemzeti Levéltár

2 Melléklet

Iktsz.: 05/189-4/2014.

 
Tisztelt Dombos Tamás Úr!
  
Hivatkozással a folyó év június 26-án kelt, közérdekű adatigénylés
tárgyában a Magyar Nemzeti Levéltárhoz írott levelére, továbbá az
Alkotmánybíróság levéltárunknak küldött XXI/1175-4/2014. ügyszámú
átiratára csatoltan megküldöm a 37/2002 (IX.4.), és a 14/1995 (III.13.) AB
határozatokhoz kapcsolódó indítványok szkennelt, anonimizált másolatait. A
fájlok neveként az iratok levéltári jelzetét adtuk meg.

Tisztelettel:

--
Csízi István
főosztályvezető
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
1945 utáni kormányszervek főosztálya
1014 Budapest, Hess András tér 5.
Tel.: 06-1-225-2880

2014.07.10. 22:40 keltezéssel, Dombos Tamás írta:

Tisztelt Csízi István!

Köszönettel megkaptuk 2014. július 4-én kelt levelüket. Kérésüknek
megfelelően kértük az Alkotmánybíróságot, hogy küldjenek Önöknek
hivatalos engedélyt az iratok kiadására.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A kért iratokat köszönettel megkaptuk.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság