Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi kérdésemre adott válaszokat.
Mennyiért vásárolták meg az építéshez szükséges további telket?
( Az adásvételi szerződést kérem mellékelje. )
Az óvoda felépítése után a 2 telek az önkormányzat tulajdona marad? Amennyiben nem, milyen jogcímen kerül az új tulajdonos tulajdonába?
( Az erről készült szerződést kérem mellékelje. )

Az idejárás feltétele lesz a kötelező hittan oktatás? Milyen kötelezettségei lesznek az ide jelentkező kisgyereknek? Mit jelent a "vallási életet egy egyházi óvodában magától értetődőnek lehet tekinteni" kifejezés?
Helyi óvoda lesz, vagy a környező városokból is érkezhetnek a katolikus gyerekek?
Milyen közúti fejlesztéseket terveznek a közlekedési problémák elkerülésének érdekében?
Annak tudatában, hogy a frissen megjelent önkormányzati újságban a hasonló, de jobb adottságokkal rendelkező új iskola esetén külön kiemelik az előre látható közlekedési problémákat, készítettek-e környezeti hatástanulmányokat az óvoda felépítése kapcsán?
( amennyiben igen, kérem ezeket mellékelje )
Ha nem, miért nem?
Kérem tájékoztasson, hogy miért a budakalászi önkormányzat fizeti az óvoda tervezési költségeit? Mennyi ennek a várható költsége?
( A pályázati kiírást kérem küldje el részemre. )
( A beérkezett pályaműveket is küldje meg részemre. )

Továbbá kérem mellékelje az EKIF-fel kötött szerződést a működési feltételekről.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 15.

Üdvözlettel:

Lázár Péter

[email protected], Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Levélíró!

 

Rendszerünk fogadta üzenetét. Levelét továbbítjuk ügyintézőnknek, aki
határidőn belül választ fog küldeni Önnek.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá! Köszönjük.

 

 

Üdvözlettel,

 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

[1]www.budakalasz.hu

References

Visible links
1. file://bkszerver/Andi/Zita_laptop/alairas/kollegak/www.budakalasz.hu

Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

6 Attachments

Tisztelt Lázár Péter!

 

 

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a tájékoztatást mellékletben
megküldjük.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

telefon: [1]+36 26 340-266

e-mail: [2][Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

[3]www.budakalasz.hu

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, amely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek.
Ha nem Ön a levél címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat nem hozhatja
mások tudomására,
nem küldheti tovább és nem készíthet róla másolatot. Ha tévedésből kapta
meg ezt a levelet,
akkor kérem, haladéktalanul értesítse a feladót és törölje gépéről a
levelet és csatolmányait is.

 

 

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+3626340266
2. mailto:[Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. http://www.budakalasz.hu/