ÜGYVÉDI IGAZOLÓ JELENTÉSEK és ENSZ alapelvek az ügyvédségre vonatkozóan (Basic Principles on the Role of Lawyers)

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Ügyvédi Kamara munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

dr. Bánáti János elnök úrnak
Magyar Ügyvédi Kamara
dr. Réti László elnök úrnak
Budapesti Ügyvédi Kamara
(a továbbiakban: ügyvédi kamara)

tárgy: ÜGYVÉDI IGAZOLÓ JELENTÉSEK és ENSZ alapelvek az ügyvédségre vonatkozóan (Basic Principles on the Role of Lawyers)

másolatban:
- a jogállamiságért küzdő Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum
- Apák az Igazságért Egyesület, amely folyamatosan tematizálja a gyermekeket érintő jogállamisági anomáliákat és nyeri a kártérítési pereket
- sajtó
- Igazságügyi Minisztérium

Tisztelt dr. Bánáti János elnök úr!
Tisztelt dr. Réti László elnök úr!
Tisztelt Jogász kollegák!

Sokszori, jogi érvekkel alátámasztott kéréseim ellenére sem kaptam meg PANASZOLT ÜGYVÉD IGAZOLÓ JELENTÉSEIT, akivel szemben az ügyvédi kamara – jogellenesen, jogforrással alá nem támasztott kinyilatkoztatásokkal – évek óta megtagadja az ügy érdemi, törvényes kivizsgálását.
- Tehát az ügyvédi kamara – törvényi kötelessége ellenére – MÉG KIVIZSGÁLNI SEM HAJLANDÓ, hogy miért kaphatott panaszolt ügyvéd NAV feketelistás címre működési engedélyt, továbbá a kiskorúak jogellenes külföldre vitelére vonatkozó jogterületen a jártasságát miért hirdetheti honlapján azzal a figyelmeztetéssel, hogy a tájékoztató NEM FELTÉTLENÜL FELEL MEG A HATÁLYOS JOGNAK. (A NAV feketelista az állami adóhatóságnál nyilvántartott, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezők listáját jelenti.)
- Esetünkben a bennünket botrányos és brutális törvénytelenséggel támadó ügyvéd ÖTÖDIK ÉVE, 30 alapügyben ad meg hamis / hiányos adatokat a gyerekeimre követelőzve, pl. név, lakcím, anyja neve vonatkozásában. (Ez az ügyvédi eljárás – jogállamban – közokirat hamisítás lenne és az ügyvédi kamara ezt az ügyvédi törvényszegést törvényileg köteles feljelenteni!)
- Az ügyvéd a gyerekeimet – minden ok nélkül, jogellenesen – a köztudomásúan szörnyűséges állami gondozásba akarja juttatni és/vagy örökbe akarja gyerekeimet adatni, nekem – minden ok nélkül, jogsértően – börtönt szán, hogy jogellenesen kisemmizhessen bennünket! TILTAKOZOM!
- KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉSKÉNT KÉRDEZEM, HOGY MIÉRT TITKOLJÁK ELŐLEM A PANASZOLT ÜGYVÉD IGAZOLÓ JELENTÉSEIT, AMELYEK NYOMÁN MEGHIÚSULT AZ ÜGYVÉDI TÖRVÉNYSZEGÉSEK TÖRVÉNYES, ÉRDEMI KAMARAI KIVIZSGÁLÁSA.

Nyilván az ügy korábbi szakaszában bizakodtam abban, hogy az ügyvédi kamara – törvényi kötelességével összhangban – megszabadítja gyermekeimet és engem panaszolt ügyvéd botrányos és brutális törvénytelenségeitől.

Ám egyre inkább körvonalazódik, hogy itt – törvényes jogérvényesítésül – csak a nemzetközi botrány fog segíteni, amelyhez erőteljes, megdöbbentő illusztráció a magyar jogállamiság jelenlegi helyzete vonatkozásában, hogy az ügyvédi kamara, amely az ügyvédség törvényes működésének biztosítására törvényileg köteles köztestület, esetemben nem tartja magára nézve kötelezőnek az Infotv. válaszadási határidőre vonatkozó kötelező rendelkezését sem, sürgetés ellenére sem.

Így a törvényes nemzetközi jogérvényesítésre fókuszálva szeretném ÚJABB közérdekű adatigénylés formájában áttekinteni Önökkel, hogy AZ ÜGYVÉDI KAMARA HOGYAN ÉRTELMEZI ÉS MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK TARTJA-E PL. AZ ENSZ VONATKOZÓ JOGELVEIT. (Basic Principles on the Role of Lawyers Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990 - http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInte...)
Az ENSZ dokumentumot – munkájuk megkönnyítése érdekében – teljes terjedelmében mellékelem beadványomhoz.

Kiemelném a preambulumból: „ … Whereas professional associations of lawyers have A VITAL ROLE TO PLAY IN UPHOLDING PROFESSIONAL STANDARDS AND ETHICS, protecting their members from PERSECUTION AND IMPROPER RESTRICTIONS AND INFRINGEMENTS, providing LEGAL services to all in need of them, and cooperating with governmental and other institutions in furthering the ends of JUSTICE AND PUBLIC INTEREST, …”

A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérdezem, hogy az ügyvédi kamara szakmai álláspontja szerint A MAGYAR ÜGYVÉDSÉGRE VONATKOZÓ SZAKMAI ÉS ETIKAI NORMÁK MEGENGEDIK-E, HOGY ÜGYVÉD KISGYERMEKEKET ÉS AZ ANYJUKAT ÉVEKIG TELJESEN TÖRVÉNYTELEN ESZKÖZÖKKEL GYÖTÖRJÖN, különösen úgy, hogy az ügyben eljáró kamarai tisztviselő köztudomásúan kamarai kitüntetett és deklarált gyermek- és nőjogi jogvédő és akiről sajtónyilvános az ügyvédi ügyintézése szintén külföldi vonatkozású, szintén gyermekjogi ügyben.

A szakmai tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérdezem, hogy az ügyvédi kamara szakmai álláspontja szerint mit jelent az ügyvédi kamara gyakorlatában a „protecting their members from PERSECUTION AND IMPROPER RESTRICTIONS AND INFRINGEMENTS, providing LEGAL services to all in need of them”, ebbe beleértendő-e az, hogy panaszolt ügyvéd kicsi gyermekeket érintő botrányos és brutális törvénytelenségeit az ügyvédi kamara – törvényi kötelessége ellenére – évekig ki sem vizsgálja.
Munkájukat segítendő:
- A Cambride szótár szerint: persecution - unfair or cruel treatment over a long period of time because of race, religion, or political beliefs: (http://dictionary.cambridge.org/dictiona...) Tehát az ügyvédi törvénytelenség miatti törvényileg kötelező kamarai eljárás az nem „persecution”.
- Az IMPROPER RESTRICTIONS szófordulat tartalmazza az IMPROPER kifejezést. Tehát amikor az ügyvédi kamara – törvényi kötelességével összhangban – megkövetelné a törvényes ügyvédi működést, az semmiképpen NEM improper restriction.
- A Cambride szótár szerint: infringement - an action that breaks a rule, law, etc.: (http://dictionary.cambridge.org/dictiona...) Tehát a szó magába foglalja a jogellenes jelleget.
- A Cambride szótár szerint: legal- connected with the law, allowed by the law. (http://dictionary.cambridge.org/dictiona...)
Tehát fentiek szerint az ügyvédi kamara nem mentegethetné jogellenesen egy ügyvéd törvénytelenségeit.

A szakmai tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérdezem, hogy az ügyvédi kamara szakmai álláspontja szerint mit jelent az ügyvédi kamara gyakorlatában – így a mi panaszügyünkben – és relevánsak-e az ENSZ dokumentum 12.-14. pontjának rendelkezései:
12. Lawyers shall at ALL TIMES MAINTAIN THE HONOUR AND DIGNITY OF THEIR PROFESSION as essential agents of the administration of justice.
13. The duties of lawyers towards their clients shall include:
(a) Advising clients as to their LEGAL rights and obligations, and as to the working of the legal system in so far as it is relevant to the legal rights and obligations of the clients;
(b) Assisting clients in every APPROPRIATE way, and taking LEGAL action to protect their interests;
(c) Assisting clients before courts, tribunals or administrative authorities, where APPROPRIATE.
14. Lawyers, in protecting the rights of their clients and in promoting the cause of justice, shall seek to UPHOLD HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS RECOGNIZED BY NATIONAL AND INTERNATIONAL LAW and shall at all times act freely and diligently IN ACCORDANCE WITH THE LAW and RECOGNIZED STANDARDS AND ETHICS OF THE LEGAL PROFESSION.

Tisztelt Elnök urak! Tisztelt Jogász kollegák!
Fentiek alapján – összhangban magyar törvényeinkkel is – az ügyvédi kamarának tilos tolerálnia, hogy panaszolt ügyvéd jogellenesen tönkretegye a gyerekeimet és engem.
- Így továbbra is kérem, hogy – törvényi kötelességükkel összhangban – azonnal állítsák le a kicsi gyerekeimet támadó ügyvéd törvénytelenségeit.
- Nyilvános közérdekű adatigényléseimre törvényileg kötelesek válaszolni.
- Amennyiben szükség lesz a törvényes nemzetközi jogérvényesítésre, úgy válaszaikról, azok késedelmes voltáról, esetleges elmaradásáról a nemzetközi fórumokat, így az ügyvéd világszervezeteket (UIA, IBAHRI) is tájékoztatni fogom.

Megjegyzem, Önök mindketten köztudomásúan deklaráltan példamutatóan tiszteletreméltó családapák. Így akár tiszteletreméltó családapákként is elvárható lenne, hogy – törvényi kötelességükkel összhangban – biztosítsák a törvényes kamarai panaszügyintézést, különösen kicsi gyermekeket érintően.

Közérdekű adatigénylésként kérdezem, hogy biztosított-e ma Magyarországon az ENSZ dokumentum 28. pontja szerinti fegyelmi eljárás.
28. Disciplinary proceedings against lawyers shall be brought before AN IMPARTIAL DISCIPLINARY COMMITTEE established by the legal profession, before an independent statutory authority, or before a court, and shall be subject to an independent judicial review.
Pártatlan-e az az eljárás, ahol évekig még csak törvényes, érdemi vizsgálatra sem méltatja az ügyvédi kamara a kicsi gyermekek emberi jogait sértő ügyvédi törvényszegésekre vonatkozó panaszokat.

Közérdekű adatigénylésként kérdezem, hogy mire oktatják a magyar ügyvédséget. Törvényességre? Vagy a durva gyermekjogi ügyvédi jogsértések gyakorlati lehetőségére, pl. a bennünket jogellenesen támadó ügyvédet?
„9. Governments, PROFESSIONAL ASSOCIATIONS OF LAWYERS and educational institutions shall ensure that lawyers have APPROPRIATE education and training and be made AWARE OF THE IDEALS AND ETHICAL DUTIES OF THE LAWYER AND OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS RECOGNIZED BY NATIONAL AND INTERNATIONAL LAW.”

Válaszaikat – amelyeket törvényi kötelességük megadni – érdeklődés övezi. Pl. az Apák az Igazságért Egyesület folyamatosan tematizálja a gyermekeket érintő jogállamisági anomáliákat és nyeri a kártérítési pereket. Jogvédőjük szintén többször tematizálta már nyilvánosan az ügyvédi kamara gyermekjogi vonatkozású anomáliáit.

Jelen nyilvános közérdekű adatigénylés előkészítő irat a törvényes nemzetközi jogérvényesítéshez, pl. ALAPJOGI PANASZHOZ az EURÓPAI BIZOTTSÁG és az EURÓPAI PARLAMENT PETÍCIÓS BIZOTTSÁGA felé, amely gyermekjogi kérdésekkel kiemelten foglalkozik.

Korábban benyújtott közérdekű adatigényléseimre is várom – a törvényi kötelességgel összhangban – a törvényes, érdemi válaszokat.

A segítő együttműködést előre is köszönöm.
Valamennyi észrevétel ismeretlen tettes(ek) ellen irányul.
2017. 03. 28. dr. Hidasi Edit

MELLÉKLET:
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInte...
Basic Principles on the Role of Lawyers
Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba
27 August to 7 September 1990
Whereas in the Charter of the United Nations the peoples of the world affirm, inter alia , their determination to establish conditions under which justice can be maintained, and proclaim as one of their purposes the achievement of international cooperation in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms without distinction as to race, sex, language or religion,
Whereas the Universal Declaration of Human Rights enshrines the principles of equality before the law, the presumption of innocence, the right to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, and all the guarantees necessary for the defence of everyone charged with a penal offence,
Whereas the International Covenant on Civil and Political Rights proclaims, in addition, the right to be tried without undue delay and the right to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law,
Whereas the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights recalls the obligation of States under the Charter to promote universal respect for, and observance of, human rights and freedoms,
Whereas the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment provides that a detained person shall be entitled to have the assistance of, and to communicate and consult with, legal counsel,
Whereas the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners recommend, in particular, that legal assistance and confidential communication with counsel should be ensured to untried prisoners,
Whereas the Safeguards guaranteeing protection of those facing the death penalty reaffirm the right of everyone suspected or charged with a crime for which capital punishment may be imposed to adequate legal assistance at all stages of the proceedings, in accordance with article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights,
Whereas the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power recommends measures to be taken at the international and national levels to improve access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance for victims of crime,
Whereas adequate protection of the human rights and fundamental freedoms to which all persons are entitled, be they economic, social and cultural, or civil and political, requires that all persons have effective access to legal services provided by an independent legal profession,
WHEREAS PROFESSIONAL ASSOCIATIONS OF LAWYERS HAVE A VITAL ROLE TO PLAY IN UPHOLDING PROFESSIONAL STANDARDS AND ETHICS, PROTECTING THEIR MEMBERS FROM PERSECUTION AND IMPROPER RESTRICTIONS AND INFRINGEMENTS, PROVIDING LEGAL SERVICES TO ALL IN NEED OF THEM, AND COOPERATING WITH GOVERNMENTAL AND OTHER INSTITUTIONS IN FURTHERING THE ENDS OF JUSTICE AND PUBLIC INTEREST,
The Basic Principles on the Role of Lawyers, set forth below, which have been formulated to assist Member States in their task of promoting and ensuring the proper role of lawyers, should be respected and taken into account by Governments within the framework of their national legislation and practice and should be brought to the attention of lawyers as well as other persons, such as judges, prosecutors, members of the executive and the legislature, and the public in general. These principles shall also apply, as appropriate, to persons who exercise the functions of lawyers without having the formal status of lawyers.

Access to lawyers and legal services
1. All persons are entitled to call upon the assistance of a lawyer of their choice to protect and establish their rights and to defend them in all stages of criminal proceedings.
2. Governments shall ensure that efficient procedures and responsive mechanisms for effective and equal access to lawyers are provided for all persons within their territory and subject to their jurisdiction, without distinction of any kind, such as discrimination based on race, colour, ethnic origin, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, economic or other status.
3. Governments shall ensure the provision of sufficient funding and other resources for legal services to the poor and, as necessary, to other disadvantaged persons. Professional associations of lawyers shall cooperate in the organization and provision of services, facilities and other resources.
4. Governments and professional associations of lawyers shall promote programmes to inform the public about their rights and duties under the law and the important role of lawyers in protecting their fundamental freedoms. Special attention should be given to assisting the poor and other disadvantaged persons so as to enable them to assert their rights and where necessary call upon the assistance of lawyers.

Special safeguards in criminal justice matters
5. Governments shall ensure that all persons are immediately informed by the competent authority of their right to be assisted by a lawyer of their own choice upon arrest or detention or when charged with a criminal offence.
6. Any such persons who do not have a lawyer shall, in all cases in which the interests of justice so require, be entitled to have a lawyer of experience and competence commensurate with the nature of the offence assigned to them in order to provide effective legal assistance, without payment by them if they lack sufficient means to pay for such services.
7. Governments shall further ensure that all persons arrested or detained, with or without criminal charge, shall have prompt access to a lawyer, and in any case not later than forty-eight hours from the time of arrest or detention.
8. All arrested, detained or imprisoned persons shall be provided with adequate opportunities, time and facilities to be visited by and to communicate and consult with a lawyer, without delay, interception or censorship and in full confidentiality. Such consultations may be within sight, but not within the hearing, of law enforcement officials.

Qualifications and training
9. Governments, professional associations of lawyers and educational institutions shall ensure that lawyers have appropriate education and training and be made aware of the ideals and ethical duties of the lawyer and of human rights and fundamental freedoms recognized by national and international law.
10. Governments, professional associations of lawyers and educational institutions shall ensure that there is no discrimination against a person with respect to entry into or continued practice within the legal profession on the grounds of race, colour, sex, ethnic origin, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, economic or other status, except that a requirement, that a lawyer must be a national of the country concerned, shall not be considered discriminatory.
11. In countries where there exist groups, communities or regions whose needs for legal services are not met, particularly where such groups have distinct cultures, traditions or languages or have been the victims of past discrimination, Governments, professional associations of lawyers and educational institutions should take special measures to provide opportunities for candidates from these groups to enter the legal profession and should ensure that they receive training appropriate to the needs of their groups.

Duties and responsibilities
12. LAWYERS SHALL AT ALL TIMES MAINTAIN THE HONOUR AND DIGNITY OF THEIR PROFESSION AS ESSENTIAL AGENTS OF THE ADMINISTRATION OF JUSTICE.
13. THE DUTIES OF LAWYERS TOWARDS THEIR CLIENTS SHALL INCLUDE:
(A) ADVISING CLIENTS AS TO THEIR LEGAL RIGHTS AND OBLIGATIONS, AND AS TO THE WORKING OF THE LEGAL SYSTEM IN SO FAR AS IT IS RELEVANT TO THE LEGAL RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CLIENTS;
(B) ASSISTING CLIENTS IN EVERY APPROPRIATE WAY, AND TAKING LEGAL ACTION TO PROTECT THEIR INTERESTS;
(C) ASSISTING CLIENTS BEFORE COURTS, TRIBUNALS OR ADMINISTRATIVE AUTHORITIES, WHERE APPROPRIATE.
14. LAWYERS, IN PROTECTING THE RIGHTS OF THEIR CLIENTS AND IN PROMOTING THE CAUSE OF JUSTICE, SHALL SEEK TO UPHOLD HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS RECOGNIZED BY NATIONAL AND INTERNATIONAL LAW AND SHALL AT ALL TIMES ACT FREELY AND DILIGENTLY IN ACCORDANCE WITH THE LAW AND RECOGNIZED STANDARDS AND ETHICS OF THE LEGAL PROFESSION.
15. Lawyers shall always loyally respect the interests of their clients.
Guarantees for the functioning of lawyers
16. Governments shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance, harassment or improper interference; (b) are able to travel and to consult with their clients freely both within their own country and abroad; and (c) shall not suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanctions for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards and ethics.
17. Where the security of lawyers is threatened as a result of discharging their functions, they shall be adequately safeguarded by the authorities.
18. Lawyers shall not be identified with their clients or their clients' causes as a result of discharging their functions.
19. No court or administrative authority before whom the right to counsel is recognized shall refuse to recognize the right of a lawyer to appear before it for his or her client unless that lawyer has been disqualified in accordance with national law and practice and in conformity with these principles.
20. Lawyers shall enjoy civil and penal immunity for relevant statements made in good faith in written or oral pleadings or in their professional appearances before a court, tribunal or other legal or administrative authority.
21. It is the duty of the competent authorities to ensure lawyers access to appropriate information, files and documents in their possession or control in sufficient time to enable lawyers to provide effective legal assistance to their clients. Such access should be provided at the earliest appropriate time.
22. Governments shall recognize and respect that all communications and consultations between lawyers and their clients within their professional relationship are confidential.

Freedom of expression and association
23. Lawyers like other citizens are entitled to freedom of expression, belief, association and assembly. In particular, they shall have the right to take part in public discussion of matters concerning the law, the administration of justice and the promotion and protection of human rights and to join or form local, national or international organizations and attend their meetings, without suffering professional restrictions by reason of their lawful action or their membership in a lawful organization. IN EXERCISING THESE RIGHTS, LAWYERS SHALL ALWAYS CONDUCT THEMSELVES IN ACCORDANCE WITH THE LAW AND THE RECOGNIZED STANDARDS AND ETHICS OF THE LEGAL PROFESSION.

Professional associations of lawyers
24. Lawyers shall be entitled to form and join self-governing professional associations to represent their interests, promote their continuing education and training and protect their professional integrity. The executive body of the professional associations shall be elected by its members and shall exercise its functions without external interference.
25. Professional associations of lawyers shall cooperate with Governments to ensure that everyone has effective and equal access to legal services and that lawyers are able, without improper interference, to counsel and assist their clients IN ACCORDANCE WITH THE LAW AND RECOGNIZED PROFESSIONAL STANDARDS AND ETHICS.

Disciplinary proceedings
26. CODES OF PROFESSIONAL CONDUCT FOR LAWYERS SHALL BE ESTABLISHED BY THE LEGAL PROFESSION THROUGH ITS APPROPRIATE ORGANS, OR BY LEGISLATION, IN ACCORDANCE WITH NATIONAL LAW AND CUSTOM AND RECOGNIZED INTERNATIONAL STANDARDS AND NORMS.
27. Charges or complaints made against lawyers in their professional capacity shall be processed expeditiously and fairly under appropriate procedures. Lawyers shall have the right to a fair hearing, including the right to be assisted by a lawyer of their choice.
28. Disciplinary proceedings against lawyers shall be brought before AN IMPARTIAL DISCIPLINARY COMMITTEE established by the legal profession, before an independent statutory authority, or before a court, and shall be subject to an independent judicial review.
29. All disciplinary proceedings shall be determined in accordance with the code of professional conduct and other recognized standards and ethics of the legal profession and in the light of these principles.