Tűzvédelmi bírságok kiszabása 2011, 2012

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az FKI által 2011-ben és 2012. első félévében kirótt tűzvédelmi bírságok alábbi adatait.
A.) Tűzvédelmi bírságokból származó összes bevétel
B.) A. pontban megadott bevétel hány megbírságolttól folyt be összesen
C.) A megbírságoltak bontását Magáncégek, Állami cégek, Önkormányzati tulajdonú cégek (pl. víziközművek) kategorizálásban. Amennyiben a fenti három kategória túl szűknek bizonyul kérem nyugodtan bővítse azokat, azonban az új kategóriákat indokolja meg.
D.) A befolyt tűzvédelmi bírság bevételeket mire fordították és mire fordíthatják a vonatkozó jogszabályok szerint.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. július 3.

Üdvözlettel:

Fáber Dávid

Dr. Cseh Zoltán, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

Tisztelt Fáber Dávid Úr!
 
 
 
 
A fent megjelölt tárgyban érkezett megkeresésére a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság válaszát - kérése szerint - ezúton,
elektronikus formában, jelen levelemhez pdf formátumban mellékelve
megküldöm.
 
 
Tisztelettel: dr. Cseh Zoltán, FKI Hivatal 
 

Fáber Dávid hozzászólt ()

Tisztelt Dr. Cseh Zoltán!

Köszönöm szépen részletes és kimerítő válaszát!

További jó munkát kívánok!
Üdvözlettel, Fáber Dávid

Az adat felhasználásának célja:
Adatgyűjtés cikkhez a tűzvédelmi bírságok számáról és összegéről, valamint felhasználási területéről. Sajnos, a cikkhez igazán fontos információt - magáncégek, víziközművek stb. bontás is fontos lett volna. De az összegek és darabszámok megjelölése is rengeteget segített!