Tisztelt Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- A 42/2023. (III.28.) KT. számú határozat alapján a HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel, projektmenedzsmenti feladatok biztosítására megkötött szerződést, az esetleges mellékleteivel együtt.
- A 43/2023. (III.28.) KT. számú határozat alapján a HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel, a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására megkötött szerződést, az esetleges mellékleteivel együtt.
- A 44/2023. (III.28.) KT. számú határozat alapján a IT Specialist Kft-vel, tervezési feladatok elvégzésére megkötött szerződést, az esetleges mellékleteivel együtt.
- A 45/2023. (III.28.) KT. számú határozat alapján a HTH Consulting Kft-vel, közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására megkötött szerződést, az esetleges mellékleteivel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 11.

Üdvözlettel:

Tóth István

Tisztelt Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- A 42/2023. (III.28.) KT. számú határozat alapján a HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel, projektmenedzsmenti feladatok biztosítására megkötött szerződést, az esetleges mellékleteivel együtt.
- A 43/2023. (III.28.) KT. számú határozat alapján a HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel, a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására megkötött szerződést, az esetleges mellékleteivel együtt.
- A 44/2023. (III.28.) KT. számú határozat alapján a IT Specialist Kft-vel, tervezési feladatok elvégzésére megkötött szerződést, az esetleges mellékleteivel együtt.
- A 45/2023. (III.28.) KT. számú határozat alapján a HTH Consulting Kft-vel, közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására megkötött szerződést, az esetleges mellékleteivel együtt

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 27.

Üdvözlettel:

Tóth István

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal, Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

A 2024. január 11. napján érkezett közérdekű adatigénylésére vonatkozóan mellékelten csatolom a kért dokumentumokat. Tájékoztatom, hogy a csatolt konzorciumi együttműködési megállapodás a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság, a projekt megalapozó dokumentáció készítése, valamint a projektmenedzsment tevékenységekre vonatkozik.

Tisztelettel:

Dr. Lajter Zoltán
jegyző
Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.
Tel.: 06 20 314 2259
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése