Fekete Gergő Imre

Tisztelt Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Mivel a korábbi adatigénylésemre csak részben válaszoltak. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Hajdu Ferenc Egyéni vállalkozó (4066 Tiszacsege, Kossuth utca 50., adószám: 47494857-2-29), továbbá SZÉP ÉS TÁRSA 2004 Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4200 Hajdúszoboszló, Dankó utca 5. A. ép., adószám: 21959954-1-09) által a Tiszacsegei Termálfürdő területén üzemeltett strandbüfék bérleti szerződéseit és, térképen egyértelműen körülhatárolni, hogy az említett kereskedelmi egységekhez az építmény körül mekkora területet béreltek 2019,2020,2021,2022, 2023 számlázási évben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 1.

Üdvözlettel:

Fekete Gergő Imre

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal, Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

A 2023. december 1. napján érkezett közérdekű adatigénylésére vonatozásában mellékelten csatoljuk a dokumentumokat. Tájékoztatom, hogy a mellékelt térképen hozzávetőlegesen kerültek megjelölésre a bérelt területek. Helyszíni mérés nem történt. Kérem ennek megfelelően szíveskedjen a térképet felhasználni.

Tisztelettel:

Dr. Lajter Zoltán
jegyző

idézett részek megjelenítése