Teljesítési igazolások - Szerencsejáték

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft.-vel és Trinity Kft.-vel 2015. július 2-án médiatervezési és vásárlási feladatok ellátására 2 834 645 670 forint értékben kötött keretszerződéshez kapcsolódóan:
1. a teljesítési igazolásokat
2. a kifizetések listáját (dátum, kifizetés jogcíme, kifizetés összege)
3. a Young and Partners és a Trinity által kötött további szerződések adatait (szerződő felek neve, szerződés összege, szerződés jogcíme, szerződés dátuma).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 24.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

Szerencsejáték Zrt.

1 AttachmentTisztelt Kovács Ildikó!

Hivatkozva Társaságunknak 2016. február 24-én küldött
megkeresésére tájékoztatjuk, hogy levelét továbbítottuk az illetékes
kollégáink részére.

További szép napot kívánunk!
Üdvözlettel: 

Bereczki Tamás
Ügyfélszolgálati Koordinátor
Kereskedelmi és Játékszervezési Igazgatóság
Ügyfélszolgálati Osztály
[1]e-mail_logo
1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Tel.: (+36) 1 201-0580
Fax: (+36) 1 224-3412
E-mail: [2][Szerencsejáték Zrt. request email]
[3]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

----- Eredeti üzenet -----
Elküldve: szerda, február 24, 2016, 14:09
Kitől: [FOI #6231 email]
Kinek: [Szerencsejáték Zrt. request email]
Cc:
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Teljesítési igazolások - Szerencsejáték

 

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft.-vel és Trinity Kft.-vel 2015. július 2-án médiatervezési és vásárlási feladatok ellátására 2 834 645 670 forint értékben kötött keretszerződéshez kapcsolódóan:
1. a teljesítési igazolásokat
2. a kifizetések listáját (dátum, kifizetés jogcíme, kifizetés összege)
3. a Young and Partners és a Trinity által kötött további szerződések adatait (szerződő felek neve, szerződés összege, szerződés jogcíme, szerződés dátuma).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 24.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #6231 email]

Ha a(z) Szerencsejáték Zrt. nem a(z) [Szerencsejáték Zrt. request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[Szerencsejáték Zrt. request email]
3. http://www.szerencsejatek.hu/

Szerencsejáték Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Kovács Ildikó!

 

Megkeresését köszönjük.

 

2016. február 24-én Társaságunkhoz eljutatott adatigénylésével
kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk:

 

Az Infotv. 30. §. (7) szerint a közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának
átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló
adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók. Erre való
hivatkozással az adatkezelő az adatigénylést az igénylés tárgyát képező
irat másolata helyett a jogviszony alanyainak, a jogviszony típusának, a
jogviszony tárgyának, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének és
teljesítése időpontjának megjelölésével is teljesítheti.

 

Ennek megfelelően mellékelten csatoljuk a Young and Partners Kommunikációs
és Tanácsadó Kft.-vel és Trinity Kft.-vel 2015. július 2-án médiatervezési
és vásárlási feladatok, valamint kreatív tervezési és gyártási feladatok
ellátására nettó 2 834 645 670 forint értékben kötött keretszerződéshez
kapcsolódó  szállítói kifizetések listáját (szállító neve, fizetési
határidő, kifizetés jogcíme, kifizetés nettó és bruttó összege).

 

A Young and Partners és a Trinity által kötött további szerződések adatai
(szerződő felek neve, szerződés összege, szerződés jogcíme, szerződés
dátuma) esetében a Szerencsejáték Zrt. nem végez adatkezelést.

 

Üdvözlettel,

Szerencsejáték Zrt. sajtó osztály

 

 

idézett részek megjelenítése