Tisztelt Tihany Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT.: Telepítési tanulmányterv Tihany, Kenderföldek (1841/23 hrsz.) (2019.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 12.

Üdvözlettel:

Szalay József

Tihany Jegyző, Tihany Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm  az [Tihany Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] e-mail címre 2021.
október 12-én elküldött közérdekű adatigénylésében kért dokumentumot.
A levelet a rendszer a Spam mappába rakta, a tegnapi napon került
nyomtatásra, iktatásra, emiatt nem reagáltunk  adatigénylésére.

A kért tanulmányterv mellett továbbítom egyúttal az e tárgykörben hozott
96/2020.(V.14.) önkormányzati határozatot.

--
Üdvözlettel:
Dr. Percze Tünde jegyző
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
8237 Tihany, Kossuth u 12.
Tel: +36 30/561-5455
e-mail: [email address]