Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Kérem szíveskedjenek megadni, hogy 2019.10.01. óta milyen tanácsadói szerződéseket kötöttek, megnevezve ezen taácsadókat és ezen szerződések létrejöttének az indokát. Kérem ezen tanácsadói szerződéseket küldjék el részemre.
Kérem küldjék el a kiválasztással kapcsolatos összes dokumentumot ( volt-e ajánlattételi felhívás, beadott pályázat, vállalási árak versenyeztetése ) és jelöljék meg, hogy miért ezekkel a tanácsadókkal szerződtek.

Kérem küldjék el részemre, hogy ezek a tanácsadók eddig milyen jellegű munkát végeztek az önkormányzat számára és ennek milyen írásos nyoma van?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. december 11.

Üdvözlettel:

Dékány Tamás, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Rácz Zoltán Úr!

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-151015/2019-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Irodája részére.

Tisztelettel:
Főpolgármesteri Hivatal
Igazgatási és Hatósági Főosztály
Ügyfélszolgálati Iroda
1052 Budapest Városház u. 9-11.
telefon: +36 1 327 1208
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Molnár Katalin dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

4 Melléklet

Tisztelt Rácz Zoltán Úr!

 

Közérdekű adat iránti kérelmére, csatoltan küldöm Főjegyző Úr
válaszlevelét és annak mellékleteit.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Molnár Katalin

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

[1]cid:[email protected]

 

 

 

 

 

References

Visible links

Tisztelt Molnár Katalin dr.!

A médiában több helyen is megjelent, az új tanácsadók, mint pl. Kálmán Olga neve. A fenti szerződések között nem találom a hölgy szerződését, ennek az okára lennék kiváncsi.
Amennyiben munkaszerződést kötöttek velük kérem ezt jelezzék, ez esetben kérem megjelölni hány órában, milyen fizetésért vették fel a médiában is szereplő ( es nem szereplő ) tanácsadókat.

Üdvözlettel:

Rácz Zoltán

Molnár Katalin dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Levélküldő!

 

Tájékoztatom, hogy 2019. december 21-től 2020.  január 05-ig a Hivatalban
igazgatási szünet van.

Ügyével érdemben január 06-án tudunk foglalkozni.

 

Üdvözlettel: dr. Molnár Katalin

Molnár Katalin dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Rácz Zoltán Úr!

Kiegészített/pontosított közérdekű adat iránti kérelmére, csatoltan küldöm Főjegyző Úr válaszlevelét és annak mellékletét.

Üdvözlettel:

dr. Molnár Katalin
Főpolgármesteri Hivatal
Főjegyzői Iroda

idézett részek megjelenítése