Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a már korábban nyilvánosságra hozott (http://kimittud.atlatszo.hu/request/2790...), a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal között kötött támogatási szerződés mellékleteit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. augusztus 25.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

5 Melléklet

Tisztelt Címzett!

Mellékelten küldöm - a Miniszterelnökséghez a 2014. augusztus 25. napján benyújtott közérdekű adatigénylésben foglaltaknak megfelelően - a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal között kötött támogatási szerződés mellékleteit.

Budapest, 2014. szeptember 4.

Üdvözlettel,
Nemzetpolitikai Államtitkárság
Miniszterelnökség

idézett részek megjelenítése