Szociális bérlakások jövedelmi viszonyok felülvizsgálata

Erdősi Éva made this Közérdekűadat request to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Csepeli Városgazda feladatkörében eljárva 2021.01.31. napjáig történő visszaküldési kötelezettséggel megküldte a bérlakások bérlői számára azt a nyomtatványt melyben kérte a bérlőktől, hogy igazolják jelenlegi jövedelmi helyzetüket, illetve hogy küldjenek nullás igazolásokat a szolgáltatóktól az igénybe vett közüzemi díjakról.

Kérdéseim:
Hány bérlakás esetében került kiküldésre a nyomtatvány?
Hányan küldték vissza?
Akik esetlegesen nem küldték vissza ott milyen további intézkedést foganatosítanak?
A jelenlegi bevallások esetében hány szociális bérlakás esetében haladja meg az 1 főre eső jövedelem a helyi rendeletben a szociális rászorultság mértékét?
Átminősítésre kerül-e ezen esetekben a jogviszony költségelvű vagy piaci bérletre, ennek megfelelően változnak-e a bérleti díjak?
Ha igen, akkor mikor?
Ha nem miért nem?
Hány esetben nem tudtak a bérlők nullás igazolást csatolni?
Milyen további intézkedések történnek ezekben az esetekben?
2020.12.31. napján milyen összegű hátralékot tartanak nyilván a szociális bérlakások bérlőivel szemben?
Kérem közöljék ezen tartozások összegeit darabszám és jogcím szerinti bontásban!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 9.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Asszonyom!

Hivatkozással az alábbi megkeresésre csatoltan megküldöm az adatszolgáltatás határidő meghosszabbítására vonatkozó tájékoztatást.

Üdvözlettel,
dr. Szeles Gábor megbízásából

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

2 Attachments

Tisztelt Erdősi Éva!

Hivatkozással az alábbi megkeresésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet és mellékletét.

Üdvözlettel,
dr. Szeles Gábor megbízásából

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése