Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Radnóti Henrik, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Szent István Iskola Repülőtéri úti új iskolaépület és sportcsarnok szakhatósági engedélyei

We're waiting for Radnóti Henrik to read a recent response and update the status.

Tisztelt KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Szent István Iskola Repülőtéri úti új iskolaépület és sportcsarnok szakhatósági engedélyeit és használatbavételi engedélyét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. szeptember 6.

Üdvözlettel:

Dunakeszi TKK (KK), KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

3 Melléklet

Tisztelt Radnóti Henrik!

 

Közérdekű adatigénylésére válaszolva mellékelten megküldöm Önnek a
Dunakeszi Szent István Általános Iskola Dunakeszi, Repülőtéri úti új
épületének használatbavételi engedélyét, illetve a használatbavételi
engedély jogerőre emelkedéséről szóló tájékoztatást.

Egyúttal tájékoztatom, hogy az épület vagyonkezelője jelenleg nem a
Dunakeszi Tankerületi Központ, hanem az építtető Nemzeti Sportközpontok
Zrt., így a szakhatósági engedélyekkel ők rendelkeznek.

 

Üdvözlettel:

 

[1]cid:[email protected] László

tankerületi igazgató

Dunakeszi Tankerületi Központ

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Vasút utca 11.

Mobil: +36 30 626 6464

Telefon: +36 27 795 208

[2][email address]

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Radnóti Henrik, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.