Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Szent István Iskola Repülőtéri úti új iskolaépület és sportcsarnok szakhatósági engedélyei'. 
1052. Budapest,Városház utca 7. 
 
 
Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 
201700047048 
 
Iratazonosító: 
IR-000349935/2017  
 
Iktatószám: 
PE-06/OR/ 1118- 19 /2017. 
 
Ügyintéző: 
Fehér  Judit 
 
Elérhetősége:            [email protected]    tel:06-30/249-1669 
 
Tárgy: Dunakeszi, Repülőtéri út 2952/1 hrsz 
             24 tantermes általános iskola  
             Használatbavételi engedély  jogerőre  emelkedéséről  szóló értesítés 
             Műemléki tözsszám:11283 
 
ÉRTESÍTÉS 
 
Értesítem, hogy a 2017. szeptember 1-én kelt PE-06/OR/ 1118- 18 /2017. számú határozatom - az ügyben 
érintett ügyfelek fel ebbezésről való lemondásával – 2017. szeptember 1-én jogerőre emelkedett. 
 
Budapest, 2017.szeptember 4. 
                                                                                                   dr. Szabó Zsolt járási hivatalvezető 
                                                                                                          nevében és megbízásából 
 
 
                                                                                                         Nagy Gábor 
                                                                                                         osztályvezető 
 
Kapja: 
 
Dunakeszi Város Önkormányzata                                                                 kérelmező 
 2120 Dunakeszi, Fő út 25. 
 
Nemzeti Sportközpontok                                                                               kérelmező 
1147 Budapest, Hermina út 49.  
 
 
Továbbá az ÉTDR iratnyilvántartása szerint.