Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Tisztelt Jegyző Asszony!

2023.10.18. napján telefonon próbáltam meg Önt elérni annak kapcsán, hogy az Mötv. mely rendelkezése alapján rendeltek el zárt bizottsági ülést. Sajnos visszahívni nem tudtak, titkárnője közlése szerint időhiány miatt, pedig igazán szerettem volna elkerülni ezt az adatigénylést.

Az Mötv. 46.§. (2) bekezdés a és b pontja ad lehetőséget arra, hogy eleve zárt ülésként kerüljön meghirdetésre egy bizottsági ülés.

Jelen helyzetben a (2) bekezdés c pontját kizárhatjuk, hiszen ott nyílt ülésről beszélünk, ahol a bizottsági tagok minősített többsége rendelkezhet arról, hogy a nyílt ülés zárt üléssé változzon, DE a kiírás szerint zárt ülés került meghirdetésre.

Kérem tájékoztatását, hogy az Mötv 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján konkrétan mi tette szükségessé a zárt ülés megtartását egy jelenleg is futó, nyilvános pályázat tárgyalása kapcsán, ahol az eddigi bizottsági ülések mindkét esetben nyilvánosak voltak!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 19.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Erdősi Éva!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a válaszlevelet.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Válaszukban azt írták, hogy az Mötv. 46.§ 2. c pontja alapján tartottak zárt ülést, ami nem felel meg a valóságnak, hiszen nem nyílt ülést hirdettek meg és a nyílt ülésen szavazták meg a zárt ülés megtartását, hanem a meghívó szerint, már eleve zárt ülés került megtartásra.

Ismételten kérem Jegyző Asszonyt, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a Szefob ülése miért került ZÁRT ülésként meghirdetésre, hiszen Ön a felelőse az önkormányzat jogszerű működésének!

Megfelel-e a jogszabályoknak, hogy a Szefob ülése Zárt ülésként került meghirdetésre és ha igen mi volt a zárt ülés jogszabályi alapja?

Előző válasza nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak, hiszen Önnek bizonyára tudomása van arról, hogy mi a különbség aközött, hogy nyílt ülés kerül meghirdetésre ahol aztán szavaznak arról, hogy az zárt ülésként folytatódjon tovább, VAGY eleve zárt ülést hirdetnek meg, ahol arról szavaznak, hogy a zárt ülés legyen-e nyílt ülés.

Megjegyzés: Ha volt jogszabályi alapja a zárt ülésként történő összehívásnak, akkor már eleve nem történhetett volna meg, hogy arról szavaznak a képviselők, hogy nyílt ülés legyen.

http://kimittud.hu/request/szefob_zart_u...

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Erdősi Éva!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a határidő hosszabbításra vonatkozó tájékoztatást.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

idézett részek megjelenítése

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Erdősi Éva!

Hivatkozással az alábbi közérdekű adatigénylésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet.

Tisztelettel,
dr. Vincze Anikó megbízásából

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése