Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az önkormányzat jelenleg érvényes és elfogadott 5/2023 (III.1.) 2023. évi költségvetési rendelete szerint a 6. sz. melléklet Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12) soron 1.142.688.711,-Ft szerepel.

A költségvetés módosítását a KT nem fogadta el.

A módosításban ezen a soron szerepel plusz feladatként a Szabó Magda közösségi tér felújítása 20.000.000,-Ft összegben.

A felújítás időközben megtörtént, erről mind a polgármester, mind a körzet képviselője is posztolt, valamint személyesen is meggyőződtem erről.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
- milyen döntés alapján került a felújítás megrendelésre (KT határozat megküldésének kérése),
- kivel kötöttek szerződést a felújítás elvégzésére (szerződés megküldésének kérése),
- mikor, milyen összegben és kinek történt kifizetés az elvégzett felújítással kapcsolatban (számla, teljesítési igazolás, kifizetés időpontja).

Ha és amennyiben KT határozat nem szükséges ezen feladat megrendeléséhez és kifizetéséhez, akkor kérem ennek jogalapjának ismertetését!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 5.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Erdősi Éva!

 

Hivatkozással az alábbi közérdekű adatigénylésre csatoltan megküldöm a
határidő hosszabbításra vonatkozó válaszlevelet.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

 

 

 

 

Feladó: Erdősi Éva <[1][FOI #23810 email]>
Dátum: 2024. január 5. 8:10:46 CET
Címzett: "KözAdat requests at Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal" <[2][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Szabó Magda közösségi tér bejárat előtti
felújítása

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az önkormányzat jelenleg érvényes és elfogadott 5/2023 (III.1.) 2023.
évi költségvetési rendelete szerint a 6. sz. melléklet Oktatási,
Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12) soron
1.142.688.711,-Ft szerepel.

A költségvetés módosítását a KT nem fogadta el.

A módosításban ezen a soron szerepel plusz feladatként a Szabó Magda
közösségi tér felújítása 20.000.000,-Ft összegben.

A felújítás időközben megtörtént, erről mind a polgármester, mind a
körzet képviselője is posztolt, valamint személyesen is meggyőződtem
erről.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
- milyen döntés alapján került a felújítás megrendelésre (KT határozat
megküldésének kérése),
- kivel kötöttek szerződést a felújítás elvégzésére (szerződés
megküldésének kérése),
- mikor, milyen összegben és kinek történt kifizetés az elvégzett
felújítással kapcsolatban (számla, teljesítési igazolás, kifizetés
időpontja).

Ha és amennyiben KT határozat nem szükséges ezen feladat megrendeléséhez
és kifizetéséhez, akkor kérem ennek jogalapjának ismertetését!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január  5.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[3][FOI #23810 email]

Is [4][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal? If so, please contact us using this form:
[5]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[6]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

3 Attachments

Tisztelt Erdősi Éva!

 

Hivatkozással az alábbi közérdekű adatigénylésre csatoltan megküldöm a
válaszlevelet és mellékleteit.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

 

 

 

 

Feladó: Erdősi Éva <[1][FOI #23810 email]>
Dátum: 2024. január 5. 8:10:46 CET
Címzett: "KözAdat requests at Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal" <[2][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Szabó Magda közösségi tér bejárat előtti
felújítása

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az önkormányzat jelenleg érvényes és elfogadott 5/2023 (III.1.) 2023.
évi költségvetési rendelete szerint a 6. sz. melléklet Oktatási,
Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12) soron
1.142.688.711,-Ft szerepel.

A költségvetés módosítását a KT nem fogadta el.

A módosításban ezen a soron szerepel plusz feladatként a Szabó Magda
közösségi tér felújítása 20.000.000,-Ft összegben.

A felújítás időközben megtörtént, erről mind a polgármester, mind a
körzet képviselője is posztolt, valamint személyesen is meggyőződtem
erről.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
- milyen döntés alapján került a felújítás megrendelésre (KT határozat
megküldésének kérése),
- kivel kötöttek szerződést a felújítás elvégzésére (szerződés
megküldésének kérése),
- mikor, milyen összegben és kinek történt kifizetés az elvégzett
felújítással kapcsolatban (számla, teljesítési igazolás, kifizetés
időpontja).

Ha és amennyiben KT határozat nem szükséges ezen feladat megrendeléséhez
és kifizetéséhez, akkor kérem ennek jogalapjának ismertetését!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január  5.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[3][FOI #23810 email]

Is [4][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal? If so, please contact us using this form:
[5]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[6]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése