Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bodnár Zsuzsa, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

SungEel Hitech Hungary Kft. számára kiszabott kataszrófavédelmi bírság és engedély

We're waiting for Bodnár Zsuzsa to read a recent response and update the status.

Tisztelt Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., a a SungEel Hitech Hungary Kft bátonyterenyei (Bátonyterenye, Hatvani u. 2.) hulladékfeldolgozó telephelyének katasztrófavédelmi engedélyét

2., az iparbiztonsági hatóság által a SungEel Hitech Hungary Kft. számára 2021 novemberében kiszabott 3 millió forintos katasztrófavédelmi bírságról szóló dokumentumot

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 28.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

dr. Szikora Viktória, Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

3 Attachments

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

 

Csatoltan küldöm a SungEel Hitech Hungary Kft. katasztrófavédelmi
engedélye és a telephely ügyében kiszabott katasztrófavédelmi bírság
tárgyában benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatos választ és a
kért dokumentumokat.

 

Tisztelettel:

dr. Szikora Viktória
tű. főhadnagy, jogtanácsos
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
H-3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
 
Telefon:   +36 32 521-030
                        33-013

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bodnár Zsuzsa, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.