SungEel Hitech Hungary Kft. számára kiszabott kataszrófavédelmi bírság és engedély

Bodnár Zsuzsa made this Közérdekűadat request to Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., a a SungEel Hitech Hungary Kft bátonyterenyei (Bátonyterenye, Hatvani u. 2.) hulladékfeldolgozó telephelyének katasztrófavédelmi engedélyét

2., az iparbiztonsági hatóság által a SungEel Hitech Hungary Kft. számára 2021 novemberében kiszabott 3 millió forintos katasztrófavédelmi bírságról szóló dokumentumot

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 28.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

dr. Szikora Viktória, Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

3 Attachments

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

 

Csatoltan küldöm a SungEel Hitech Hungary Kft. katasztrófavédelmi
engedélye és a telephely ügyében kiszabott katasztrófavédelmi bírság
tárgyában benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatos választ és a
kért dokumentumokat.

 

Tisztelettel:

dr. Szikora Viktória
tű. főhadnagy, jogtanácsos
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
H-3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
 
Telefon:   +36 32 521-030
                        33-013

Tisztelt dr. Szikora Viktória!

Köszönöm a választ!

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa