Rogán Antal miniszterelnöki irodája hozzáférhetetlenné tett adatai

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős Miniszter / Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a törvény alapján a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter (Rogán Antal) által működtetett honlapon a közérdekű adat elektronikus közzétételére kötelezett minden szerv közérdekből nyilvános adatát, és
minden szervnek a hozzáférhetetlenné tett, közérdekből nyilvános adatot tartalmazó honlapjára, valamint
az általuk fenntartott adatbázisra és nyilvántartásra vonatkozó közérdekből nyilvános leíró adatokat,
mely közérdekből nyilvános adatokhoz való egységes szempontok szerinti elektronikus hozzáférést a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett egységes közadatkereső rendszer nem biztosítja, melyeket hozzáférhetetlenné tettek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. december 29.

Üdvözlettel:

Kiss László

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Melléklet

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/11/2 (2023)

 

 

Kiss László

[2][FOI #21541 email]

 

Tisztelt Uram!

 

2022. december 29-én érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

a törvény alapján a közigazgatási informatika infrastrukturális
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter (Rogán Antal) által
működtetett honlapon a közérdekű adat elektronikus közzétételére
kötelezett minden szerv közérdekből nyilvános adatát, és minden szervnek a
hozzáférhetetlenné tett, közérdekből nyilvános adatot tartalmazó
honlapjára, valamint az általuk fenntartott adatbázisra és nyilvántartásra
vonatkozó közérdekből nyilvános leíró adatokat, mely közérdekből nyilvános
adatokhoz való egységes szempontok szerinti elektronikus hozzáférést a
közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának
biztosításáért felelős miniszter által működtetett egységes közadatkereső
rendszer nem biztosítja, melyeket hozzáférhetetlenné tettek.”

 

Tájékoztatjuk, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda az - Infotv.-ben előírt
kötelezettségnek eleget téve - a közzétételre kötelezett közérdekű- és
közérdekből nyilvános adatokat a kormany.hu oldalon hozza nyilvánosságra.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda kizárólag
a kormany.hu-n közzétett közérdekű- és közérdekből nyilvános adatok
vonatkozásában minősül az Infotv. 3. § 9. pontja alapján adatkezelőnek.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Miniszterelnöki Kabinetiroda's handling of my FOI request 'Rogán Antal miniszterelnöki irodája hozzáférhetetlenné tett adatai'.

Még mindig várok az igényelt adatokra, vagy ha az igényelt adat egyikének sem adatkezelője a jogszabályban nevezett, igényelem ezt az információt, és azt, hogy tudja-e a nevezett, hogy ki az adatkezelő, és ha tudja, igényelem azt az információt, hogy ki.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/rogan_antal_m...

Üdvözlettel:

Kiss László

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Melléklet

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/11/4 (2023)

 

 

Kiss László

[2][FOI #21541 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2023. január 25-én érkezett levelében az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Még mindig várok az igényelt adatokra, vagy ha az igényelt adat egyikének
sem adatkezelője a jogszabályban nevezett, igényelem ezt az információt,
és azt, hogy tudja-e a nevezett, hogy ki az adatkezelő, és ha tudja,
igényelem azt az információt, hogy ki.”

 

Tájékoztatjuk, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2023. január 20-án, az
MK_JF_közadat/11/2 (2023) iktatószámú e-mailben teljesítette közérdekű
adatigénylését, mely az alábbi linken, nyilvánosan is elérhető:

 

[3]https://kimittud.hu/request/rogan_antal_...

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Miniszterelnöki Kabinetiroda's handling of my FOI request 'Rogán Antal miniszterelnöki irodája hozzáférhetetlenné tett adatai'.

A kormány.hu megadásával a Miniszterelnöki Kabinetiroda, Rogán Antal miniszterelnöki irodája nem teljesítette a közérdekű adatigénylést, mert a kormány.hu-n nem találhatóak kért közérdekű adatok, és a Miniszterelnöki Kabinetiroda, Rogán Antal miniszterelnöki irodája azt hazudta, hogy teljesítette a közérdekű adatigénylést.

Várom az igazat, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda, Rogán Antal miniszterelnöki irodája elutasítja-e vagy elutasította-e a közérdekű adatigénylést. Azt a közérdekű információt várom, hogy a címzett
a) elutasította a 'Rogán Antal miniszterelnöki irodája hozzáférhetetlenné tett adatai' adatigénylést,
b) nem utasította el a 'Rogán Antal miniszterelnöki irodája hozzáférhetetlenné tett adatai' adatigénylést, és azt teljesíti az adatok pontos helyének vagy az adatok megadásával.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/rogan_antal_m...

Üdvözlettel:

Kiss László

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Melléklet

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/23/2 (2023)

 

 

Kiss László

[1][FOI #21541 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2023. február 22-én érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information
reviews.

 

I am writing to request an internal review of Miniszterelnöki
Kabinetiroda's handling of my FOI request 'Rogán Antal miniszterelnöki
irodája hozzáférhetetlenné tett adatai'.

 

A kormány.hu megadásával a Miniszterelnöki Kabinetiroda, Rogán Antal
miniszterelnöki irodája nem teljesítette a közérdekű adatigénylést, mert a
kormány.hu-n nem találhatóak kért közérdekű adatok, és a Miniszterelnöki
Kabinetiroda, Rogán Antal miniszterelnöki irodája azt hazudta, hogy
teljesítette a közérdekű adatigénylést.

 

Várom az igazat, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda, Rogán Antal
miniszterelnöki irodája elutasítja-e vagy elutasította-e a közérdekű
adatigénylést. Azt a közérdekű információt várom, hogy a címzett

 

a) elutasította a 'Rogán Antal miniszterelnöki irodája hozzáférhetetlenné
tett adatai' adatigénylést,

 

b) nem utasította el a 'Rogán Antal miniszterelnöki irodája
hozzáférhetetlenné tett adatai' adatigénylést, és azt teljesíti az adatok
pontos helyének vagy az adatok megadásával.

 

A full history of my FOI request and all correspondence is available on
the Internet at this address:
[2]http://kimittud.hu/request/rogan_antal_m...

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda a saját kezelésében
lévő adatai tekintetében teljesítette adatigénylését, más szervek által
kezelt és közzétett adatok vonatkozásában az elutasításra került.
Jelezzük, hogy a közfeladatot ellátó szerv kizárólag a kezelésében lévő
adatok tekintetében minősül az Infotv. 3. § 9. pontja alapján
adatkezelőnek. Az Alkotmánybíróság 13/2019. (IV. 8.) AB határozatára
figyelemmel az Alkotmánybíróság kimondta, hogy az adatkezelő - kizárólag
az adatigénylés teljesítése érdekében - nem köteles adatgyűjtésre, illetve
az általa kezelt adatok összevetése útján új, minőségileg más adat,
adatsor előállítására.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy adatigénylésében megfogalmazott további
kérdései nem az Infotv. 3. § 5. pontja szerinti közérdekű adat
megismerésére irányulnak.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Közigazgatási Informatika Infrastrukturális
Megvalósíthatóságának Biztosításáért Felelős Miniszter !

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

Kabinetirodája tájékoztatott, hogy "a Miniszterelnöki Kabinetiroda az - Infotv.-ben előírt
kötelezettségnek eleget téve - a közzétételre kötelezett közérdekű- és
közérdekből nyilvános adatokat a kormany.hu oldalon hozza nyilvánosságra."

Tény, hogy a kormány.hu/Közérdekű információk és adatok/Miniszterelnöki Kabinetiroda/Tevékenységre, működésre vonatkozó
adatok megkeresésével, kiválasztásával több lépésben a

https://kormany.hu/dokumentumtar?categor...

webhelyen 2 darab dokumentum hozzáférhető.

Ebből, és további keresésekből, találatokból, elérési módokból, hozzáférhető és nem hozzáférhető közérdekből nyilvános adatokból megállapítható tény, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda közérdekű adatigénylésre adott nyilatkozata , azaz, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda az Infotv.-ben előírt kötelezettségének eleget tesz, nem igaz.

Az is tény, hogy az adatigénylő ezt igényelte:
„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a törvény alapján a közigazgatási informatika infrastrukturális
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter (Rogán Antal) által
működtetett honlapon a közérdekű adat elektronikus közzétételére
kötelezett minden szerv közérdekből nyilvános adatát, és minden szervnek a
hozzáférhetetlenné tett, közérdekből nyilvános adatot tartalmazó
honlapjára, valamint az általuk fenntartott adatbázisra és nyilvántartásra
vonatkozó közérdekből nyilvános leíró adatokat, mely közérdekből nyilvános
adatokhoz való egységes szempontok szerinti elektronikus hozzáférést a
közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának
biztosításáért felelős miniszter által működtetett egységes közadatkereső
rendszer nem biztosítja, melyeket hozzáférhetetlenné tettek.”

Tény, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda válasza szerint

a Miniszterelnöki Kabinetiroda nem kezelője a közigazgatási informatika infrastrukturális
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által
működtetett honlap egyetlen adatának, és azon közzétett egyetlen adatnak sem, így például

a Miniszterelnöki Kabinetiroda nem kezelője a közigazgatási informatika infrastrukturális
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett honlap nevének sem, továbbá

mivel a Miniszterelnöki Kabinetiroda nem kezelője az igényelt adatoknak, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által
működtetett honlap adatai iránti közérdekű adatigénylést a Miniszterelnöki Kabinetiroda elutasította, és azt az adatigénylést, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda kezeli-e a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett honlap adatkezelőjének közérdekű adatát, elmulasztotta megválaszolni.

Tehát várakozok a vizsgálatra és arra a közérdekű adatra, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda nem adatkezelője a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett honlap adatkezelője adatának,
vagy
várakozok arra, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett honlap adatkezelője adatát megküldje.

I am writing to request an internal review of Miniszterelnöki Kabinetiroda's handling of my FOI request 'Rogán Antal miniszterelnöki irodája hozzáférhetetlenné tett adatai'.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/rogan_antal_m...

Üdvözlettel:

Kiss László

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Melléklet

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/23/4 (2023)

 

 

Kiss László

[1][FOI #21541 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2023. március 9-én érkezett levelében az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information
reviews.

 

Kabinetirodája tájékoztatott, hogy "a Miniszterelnöki Kabinetiroda az -
Infotv.-ben előírt 

kötelezettségnek eleget téve - a közzétételre kötelezett közérdekű- és 

közérdekből nyilvános adatokat a kormany.hu oldalon hozza nyilvánosságra."

 

Tény, hogy a kormány.hu/Közérdekű információk és adatok/Miniszterelnöki
Kabinetiroda/Tevékenységre, működésre vonatkozó 

adatok megkeresésével, kiválasztásával több lépésben a

 

https://kormany.hu/dokumentumtar?categor...

 

webhelyen 2 darab dokumentum hozzáférhető.

 

Ebből, és további keresésekből, találatokból, elérési módokból,
hozzáférhető és nem hozzáférhető közérdekből nyilvános adatokból
megállapítható tény, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda közérdekű
adatigénylésre adott nyilatkozata , azaz, hogy a Miniszterelnöki
Kabinetiroda az Infotv.-ben előírt kötelezettségének eleget tesz, nem
igaz.

 

Az is tény, hogy az adatigénylő ezt igényelte: 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a törvény alapján a közigazgatási informatika infrastrukturális 

megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter (Rogán Antal)
által 

működtetett honlapon a közérdekű adat elektronikus közzétételére 

kötelezett minden szerv közérdekből nyilvános adatát, és minden szervnek

hozzáférhetetlenné tett, közérdekből nyilvános adatot tartalmazó 

honlapjára, valamint az általuk fenntartott adatbázisra és
nyilvántartásra 

vonatkozó közérdekből nyilvános leíró adatokat, mely közérdekből
nyilvános 

adatokhoz való egységes szempontok szerinti elektronikus hozzáférést a 

közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának 

biztosításáért felelős miniszter által működtetett egységes közadatkereső 

rendszer nem biztosítja, melyeket hozzáférhetetlenné tettek.”

 

Tény, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda válasza szerint 

 

a Miniszterelnöki Kabinetiroda nem kezelője a közigazgatási informatika
infrastrukturális 

megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által 

működtetett honlap egyetlen adatának, és azon közzétett egyetlen adatnak
sem, így például 

 

a Miniszterelnöki Kabinetiroda nem kezelője a közigazgatási informatika
infrastrukturális 

megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett
honlap nevének sem, továbbá

 

mivel a Miniszterelnöki Kabinetiroda nem kezelője az igényelt adatoknak, a
közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának
biztosításáért felelős miniszter által 

működtetett honlap adatai iránti közérdekű adatigénylést a Miniszterelnöki
Kabinetiroda elutasította, és azt az adatigénylést, hogy a Miniszterelnöki
Kabinetiroda kezeli-e a közigazgatási informatika infrastrukturális
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett
honlap adatkezelőjének közérdekű adatát, elmulasztotta megválaszolni.

 

Tehát várakozok a vizsgálatra és arra a közérdekű adatra, hogy a
Miniszterelnöki Kabinetiroda nem adatkezelője a közigazgatási informatika
infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter
által működtetett honlap adatkezelője adatának, 

vagy 

várakozok arra, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda  a közigazgatási
informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős
miniszter által működtetett honlap adatkezelője adatát megküldje.

 

I am writing to request an internal review of Miniszterelnöki
Kabinetiroda's handling of my FOI request 'Rogán Antal miniszterelnöki
irodája hozzáférhetetlenné tett adatai'.

 

A full history of my FOI request and all correspondence is available on
the Internet at this address:
http://kimittud.hu/request/rogan_antal_m...

 

Tájékoztatjuk, hogy kérdései nem az Infotv. 3. § 5. pontja szerinti
közérdekű adat megismerésére irányulnak.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Kérdéseim közérdekből nyilvános adatokra irányulnak, és még mindig várom az adatokat.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/rogan_antal_m...

Üdvözlettel:

Kiss László

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Melléklet

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/23/6 (2023)

 

 

Kiss László

[2][FOI #21541 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2023. március 28-án érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Kérdéseim közérdekből nyilvános adatokra irányulnak, és még mindig várom
az adatokat.

 

A full history of my FOI request and all correspondence is available on
the Internet at this address:
http://kimittud.hu/request/rogan_antal_m...

 

Tájékoztatjuk, hogy kérdéseit a 2023. január 20-án kelt,
MK_JF_közadat/11/2 (2023) iktatószámú, és 2023. március 9-én kelt,
MK_JF_közadat/23/2 (2023) iktatószámú levelünkben megválaszoltuk.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Infotv. 29. § (1a) bekezdése alapján az
adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles
eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven
belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik,
feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Címzett!

Pontosan hol válaszolták meg?
Hol van a válaszukban közérdekből nyilvános adatra vonatkozó információ?

Üdvözlettel:

Kiss László

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Melléklet

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/23/8 (2023)

 

 

Kiss László

[1][FOI #21541 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2023. április 12-én érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Pontosan hol válaszolták meg?

Hol van a válaszukban közérdekből nyilvános adatra vonatkozó információ?”

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatigényléséire küldött válaszaink az alábbi
linken elérhetőek:

 

[2]https://kimittud.hu/request/rogan_antal_...

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Adatigénylés (MK)!

Pontosan hol van az alábbi
linken elérhető:
[2]https://kimittud.hu/request/rogan_antal_...
válaszaikban

közérdekből nyilvános adatra

vonatkozó információ?”
Melyik válaszukban vagy válaszaikban (mikor keltezettben vagy mikor elküldöttben) pontosan?
És azon belül hol?

Szerintem érthető, hogy nem a közérdekű adatigénylésem felületének linkjét, amelyen ezt is írom, nem találom. De ha mégsem: Tájékoztatom, hogy az adatigénylésemre küldött válaszaik az alábbi - éppen használatban lévő -
linken érhetőek el, csak itt kereshetnek és találhatnak:
[2]https://kimittud.hu/request/rogan_antal_...

Várom az információt.

Üdvözlettel:

Kiss László

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Melléklet

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/23/10 (2023)

 

 

Kiss László

[1][FOI #21541 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2023. május 1-jén érkezett levelében az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Pontosan hol van az alábbi

linken elérhető:

[2]https://kimittud.hu/request/rogan_antal_...

válaszaikban

 

közérdekből nyilvános adatra

 

vonatkozó információ?”

Melyik válaszukban vagy válaszaikban (mikor keltezettben vagy mikor
elküldöttben) pontosan?

És azon belül hol?

 

Szerintem érthető, hogy nem a közérdekű adatigénylésem felületének
linkjét, amelyen ezt is írom, nem találom. De ha mégsem: Tájékoztatom,
hogy az adatigénylésemre küldött válaszaik az alábbi - éppen használatban
lévő - linken érhetőek el, csak itt kereshetnek és találhatnak:

[2]https://kimittud.hu/request/rogan_antal_...

 

Várom az információt.”

 

Tájékoztatjuk, hogy kérdéseit a 2023. január 20-án kelt,
MK_JF_közadat/11/2 (2023) iktatószámú, és 2023. március 9-én kelt,
MK_JF_közadat/23/2 (2023) iktatószámú levelünkben megválaszoltuk, melyek
az alábbi linken elérhetőek:

 

[2]https://kimittud.hu/request/rogan_antal_...

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése