Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön I. Kouvakas, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Request for access to documents concerning cases of the European Court of Human Rights

We're waiting for I. Kouvakas to read recent responses and update the status.

Dear Ministry of Justice.

Pursuant to Section 28 (1) of Act CXII of 2011 on the Right to Informational Self-Determination and Freedom of Information (hereinafter: Infotv.), I hereby submit the following data request.

Please kindly send me an electronic copy of all legal submissions, made by both the Hungarian government as well as the applicant(s), that are held by you with regard to the following cases before the European Court of Human Rights:

- MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG v. HUNGARY (Application no. 18030/11)
- L.B. v. HUNGARY (Application no. 36345/16)

Pursuant to Section 30 (2) of the Information Act, I request that you kindly send the copies and other requested data to me electronically to the sender's e-mail address. If the requested data cannot be sent by e-mail for any reason, please upload them on the website kimittud.atlatszo.hu.

Pursuant to paragraphs (3) and (5) of Article 29 of the Infotv., compensation for the costs of fulfilling my data request may only be determined if the fulfilment of the data request involves a disproportionate use of the human resources necessary for the performance of the core activities of the body performing public tasks. In such a case, the controller shall be entitled to determine the cost of the labour input related to the fulfilment of the data request as a compensation. Please inform me in advance, by electronic means, if you intend to charge a fee for the copies of documents requested. In this case, please enclose a list of the documents, indicating the page number per document, the amount of labour required to comply with the request and the hourly rate.

If you consider only part of the requested data to be accessible, please send it to me together with a partial refusal of the data request pursuant to Section 30 (1) of the Data Protection Act.

Please note that, pursuant to Resolution No. NAIH/2015/4710/2/V of the National Authority for Data Protection and Freedom of Information, the present data request cannot be refused on the basis of Section 29(1b) of the Infotv. According to the NAIH Resolution, the data controller may not request the provision of further data, nor is it entitled to verify the identity of the data subject.

Thank you in advance for your helpful cooperation.

Date: 19 November 2022.

Yours sincerely:
I. Kouvakas

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

3 Attachments

                                                                                                                        
 

                                                                                                       
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Dear Sir/Madam,

Thank you for your response. For some reason I am unable to view the attached documents. May I please ask you to send them again?

Thank you in advance.

Sincerely,
I. Kouvakas

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

2 Attachments

 

MINISTRY OF JUSTICE OF HUNGARY

 

 

Number: VII/9/2/2023

I. Kouvakas 

 

e-mail: [FOI #21339 email]

 

Subject: Response to request for data of public interest

13 January 2023, Budapest

 

Dear I. Kouvakas,

 

In connection with request for information of public interest data
submitted on the basis of Section 28 (1) of Act CXII of 2011 on the right
to informational self-determination and freedom of information. I would
like to inform you that according to Rule 33 of the Rules of the European
Court of Human Rights, the Court has jurisdiction to provide public access
to documents submitted during proceedings before the Court. The Rules of
Court are available at
[1]https://www.echr.coe.int/Documents/Rules.... Please take
note of my information.

Legal remedy information

In case of rejection of the request for information of public interest or
in the case of unsuccessful expiry of the open (or extended) deadline,
and in order to review the amount of compensation determined for the
fulfillment of the data request, you can file an action at the
Budapest-Capital Regional Court (16 mailbox Budapest 1363 - 27 Street
Markó 1055 Budapest).

In the event of a violation of the right to access data of public
interest, you can contact the National Authority for Data Protection and
Freedom of Information (9-11 Street Falk Miksa 1055 Budapest).

The lawsuit must be initiated within thirty days from the notification of
the rejection of the claim, from the unsuccessful expiration of the
deadline, or from the expiration of the deadline for the payment of
reimbursement. If you file a submission with the National Authority for
Data Protection and Freedom of Information due to the rejection,
non-fulfilment of the request, or the amount of compensation determined
for the fulfillment of the data request, the lawsuit on the rejection of
the substantive examination of the report, on the termination or closure
of the investigation, further to remedy the violation of the rights of the
data controller or to eliminate the immediate threat thereof the procedure
be initiated within thirty days after receiving the notification of the
result of the request.

 

Yours sincerely,

                               Ministry of Justice

 

 

 

Iktatószám: VII/9/2/2023

I. Kouvakas

részére

 

e-mail: [2][FOI #21339 email]

 

Tárgy: Válasz a közérdekű adatigénylésre vonatkozóan

 

 

Tisztelt I. Kouvakas!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett,
közérdekű adat megismerésére irányuló igényével összefüggésben
tájékoztatom, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága Eljárási
Szabályzatának 33. pontja szerint a Bíróság hatáskörébe tartozik a Bíróság
előtti eljárások során benyújtott dokumentumokhoz való nyilvános
hozzáférés biztosítása. E Szabályzat a
https://www.echr.coe.int/Documents/Rules... linken elérhető.
Kérem a tájékoztatásom tudomásulvételét.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított 30 napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítésért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani.

 

Budapest, 2023. január 13.

Tisztelettel:

                                                                                             
Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön I. Kouvakas, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.