Progress pályázatot megelőző civil konzultáció

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint Magyarország sikerrel indult a JUST/2011/PROG/AG/D4 Support to national activities aiming at combating discrimination and promoting equality c. pályázaton; a megkötött támogatási szerződés száma: JUST/2011/PROG/AG/1888.

A pályázati kiírás szerint a pályázatot megelőzően létre kellett hozni egy ad hoc munkacsoportot egy keretdokumentum kidolgozására (http://ec.europa.eu/justice/funding/prog... 8.o). A pályázati kiírás szerint a munkacsoportban mind az öt esélyegyenlőségi célcsoportot (faj/etnikum, vallás, fogyatékosság, életkor, szexuális irányultság) képviselő civil szervezeteknek részt kell vennie.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre ehhez kapcsolódóan az alábbi kérdésekre adott választ:

a) Milyen formában teljesítette ezt a pályázati előírást a Magyar Kormány?

b) Mely civil szervezeteket hívták meg az ad hoc munkacsoportba?

c) Mely civil szervezetek vettek részt ténylegesen a munkacsoport munkájában?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. augusztus 7.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás, ügyvivő
Magyar LMBT Szövetség

info (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Levélíró!

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön elektronikus levelét a Emberi Erőforrás
Minisztérium levelezőrendszere fogadta.

Kollégáink válaszának megérkezéséig szíves türelmét kérjük.

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta.

Kérjük, ne válaszoljon rá.

 

EMMI Ügyfélszolgálat

 

idézett részek megjelenítése

Németh András hozzászólt ()

Tisztelt Dombos Tamas,

ez a tema engem is meglehetosen erdekel, talan leginkabb az elso kerdesere adando valaszra vagyok kivancsi, egeszen a reszletekig menoen. Celravezetonek tartana-e az adatigenyleset kiterjeszteni a munkacsoport-megbeszelesekrol keszult jegyzokonyvekre, emlekeztetokre? Ha igen, kerem tegye meg.

Koszonettel,
Nemeth Andras

Dombos Tamás hozzászólt ()

2012. augusztus 29-én telefonon kerestem meg a Minisztériumot, öt napig nyomozták az adatigénylés sorsát, ma visszahívtak, hogy "elnézést kérnek, de a szabadságolások miatt elakadt az akta", de már folyamatban van a válaszadás. Várjuk!

Dombos Tamás hozzászólt ()

Az alábbi választ kaptam emailben:

Iktatószám:40961-1/2012/ESELY

Dombos Tamás
ügyvivő
Magyar LMBT Szövetség

Tárgy: Válaszadás

Tisztelt Ügyvivő Úr!

Levelére válaszul az alábbi tájékoztatást tudom adni:

A 1672/2006/EK határozat alapján létrejött PROGRESS közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007-2013) átfogó célja, hogy pénzügyileg támogassa az Európai Unió szociális és munkaügyi téren kitűzött céljainak megvalósulását, és ezúton járuljon hozzá a Lisszaboni Stratégiában megfogalmazott törekvésekhez.

A JUST/2011/PROG/AG/D4 pályázati felhívás az „Antidiszkrimináció – megkülönböztetés elleni küzdelem” elnevezésű 4. szakasz keretében került meghirdetésre. A PROGRESS-ről szóló határozat 7(c) pontja értelmében célja a „tudatosság erősítése, információk terjesztése, valamint a megkülönböztetéssel és a megkülönböztetés elleni küzdelem beépítésével kapcsolatos fő kihívásokról és politikákról szóló vita előmozdítása valamennyi közösségi politikában, többek között a szociális partnerek, a nem kormányzati szervezetek és egyéb érintettek között”. A felhívás alapvető célja az EU antidiszkriminációs jogi szabályozásának (2000/43/EK és 2000/78/EK irányelvek) jobb végrehajtása, a tagállami antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi szakpolitikák megerősítése, az érvényben levő intézkedésekről való széleskörű tájékoztatás, valamint a jó gyakorlatok összegyűjtése.

A JUST/2011/PROG/AG/D4 pályázati felhívás esetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogelődje a kiírásnak megfelelően járt el, a korábbi évek gyakorlata alapján. A konzultációs folyamat részeként összehívta az ún. ad-hoc PROGRESS Nemzeti Antidiszkriminációs Munkacsoportot, melyben részt vettek a felelős nemzeti hatóságok/minisztériumok, a diszkrimináció területén dolgozó civil társadalom képviselői és az Egyenlő Bánásmód Hatóság, mint a 2000/43/EK irányelv alapján létrehozott egyenlőségi testület. A vonatkozó területek kormányzati felelősei egyrészt delegálták a kormányzati képviselőket, másrészt javaslatot tettek a terület civil képviselőire. Ez utóbbiak több esetben megegyeztek a korábbi pályázatokban közreműködő Munkacsoport tagokkal, azonban részben új személyek, illetve szervezetek bevonására is sor került.

A Munkacsoportba az alábbi civil szervezetek kaptak meghívást: Magyar Cserkészszövetség, Barankovics Roma Egyesület, Együtt az Életért Egyesület, Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, Kézenfogva Alapítvány, Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Ezek a szervezetek kivétel nélkül részt vettek a Munkacsoport munkájában, amely létrehozta a Nemzeti Antidiszkriminációs Keretdokumentumot, mely meghatározza a nemzeti prioritásokat a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés területén a 2011-2012 évekre, és amely a beadott pályázat részét képezte.

Az EMMI jogelődje által beadott „Határtalan egyenlőség” c. pályázat elnyerte az Európai Bizottság támogatását.

A program témája esélyórák/esélynapok szervezése általános- és középiskolás fiatalok számára országosan 100 helyszínen. A feladatok komplex módon felölelik a generációk közti együttműködés erősítése, a kisebbségek-előítélet, a kulturális/társadalmi sokszínűség témáit, és hozzájárulnak a sztereotípiák aktív feloldásához. A találkozók rendhagyó osztályfőnöki órák keretében zajlanak, melyeken a területek ún. tapasztalati szakértőivel találkozhatnak a diákok. Az esélyórák során játékos formában maguk a diákok tehetik fel kérdéseiket, találhatják meg válaszaikat és teljesíthetik a feladatokat az esélyegyenlőség különböző területeivel kapcsolatban.

Üdvözlettel:

Kisgyőri Roland
főosztályvezető-helyettes

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Esélyegyenlőségi Főosztály
H-1054 Budapest, Akadémia utca 3.
T: 00-36-1-795-5679
F: 00-36-1-795-0675
E-mail: [email protected]