Pályázatok és elszámolások

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Progress Alapítvány pályázatát, valamint az elszámolását, melynek a 20 000 000 forint értékű támogatási szerződését 2016 április 25.-én kötötték meg

- az Iskola Alapítvány pályázatát, valamint elszámolását, melynek a 20 000 000 forint értékű támogatási szerződését 2016 december 29.-én kötötték meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 18.

Üdvözlettel:

Szerencsejáték Zrt.

1 Attachment

 Tisztelt Játékosunk!

Levelét továbbítottuk az illetékes kollégáink részére.
Üdvözlettel:

Bereczki Tamás
Ügyfélszolgálati Koordinátor
Kereskedelmi és Játékszervezési Igazgatóság
Ügyfélszolgálati Osztály
[1]e-mail_logo
1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Tel.: (+36) 1 201-0580
Fax: (+36) 1 224-3412
E-mail: [2][Szerencsejáték Zrt. request email]
[3]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

----- Eredeti üzenet -----
Elküldve: szombat, február 18, 2017, 14:56
Kitől: [FOI #8540 email]
Kinek: [Szerencsejáték Zrt. request email]
Cc:
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Pályázatok és elszámolások

 

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Progress Alapítvány pályázatát, valamint az elszámolását, melynek a 20 000 000 forint értékű támogatási szerződését 2016 április 25.-én kötötték meg

- az Iskola Alapítvány pályázatát, valamint elszámolását, melynek a 20 000 000 forint értékű támogatási szerződését 2016 december 29.-én kötötték meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 18.

Üdvözlettel:

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8540 email]

Ha a(z) Szerencsejáték Zrt. nem a(z) [Szerencsejáték Zrt. request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[Szerencsejáték Zrt. request email]
3. http://www.szerencsejatek.hu/

Szerencsejáték Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Hivatkozva a 2017. február 18-án „Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés –
Pályázatok és elszámolások” tárgyban írt levelére, az alábbiakról
tájékoztatjuk:

PÁLYÁZÓ TÁRGY DÖNTÉS
A Progress Alapítvány az erdélyi
magyar közösség egyik meghatározó
tájékozódási pontjának számító
maszol.ro internetes felület
működtetésére, fejlesztésére
pályázott. Az Új Magyar Szó
Progress Alapítvány sajnálatos megszűnését követően a
Str. Soimului Nr 24 A, hírportál szolgáltat tartalmat a 20 000 000 Ft
Cluj-Napoca politika, gazdaság, kultúra, sport,
400486 Romania stb. területéről az erdélyi magyar
közösség számára. A pályázók 
pályázati anyagukban a fenti
híroldalhoz kapcsolódóan
tartalomgyártási, népszerűsítési,
fejlesztési kiadások támogatását
kérvényezték.
Az Iskola Alapítvány pályázata a
Szent László-emlékévhez kapcsolódik. 

A pályázat célja Szent László király
történelmi jelentőségének,a
személyisége körül ezer éve élő
hagyományok kutatása 44 magyarországi
és erdélyi településen a vonatkozó
Iskola Alapítvány eredmények, ismeretek dokumentálása.
400486 Cluj, Str. Az eredmények alapján egy, a
Soimului nr. 24/A., kárpát-medencei magyarságot összekötő 20 000 000 Ft
Románia ún. "Szent László-út" kialakítása,
mely a mondavilághoz kapcsolódó
helyszíneket, természeti értékeket,
és a Szent László nevéhez fűződő
településeket fogja össze. Közvetett
cél, hogy a program generálhassa a
turizmust, a vidéki Magyarországon,
valamint Erdélyben ezáltal
munkahelyek teremtéséhez és a
megmaradáshoz járulhasson hozzá.

 

Fentieken túl ezúton tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a szóban forgó
pályázatok elszámolása még folyamatban van, tekintve, hogy azok határideje
még nem telt le, így azzal kapcsolatos dokumentumokat, illetve
információkat nincs lehetőségünk megküldeni az Ön számára.

 

Tisztelettel:

 

Szerencsejáték Zrt.