Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi kedvezményezettek pályázatát (költségtervet valamint a pályázat írásos részét) valamint a pályázat elszámolását az alább megjelölt támogatási döntésekkel elbírált pályázatok tekintetében.

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 23/2011. (IX.23.) számú bizottsági határozat, 17/2012 (IV.17.) sz. bizottsági határozat, 20/2013. (III. 14.) bizottsági határozat, 17/2014 (II.28.) sz. bizottsági határozat, 21/2015.(II.27.)sz. bizottsági határozat, 3/2015. (I.29.) sz. bizottsági határozat, 10/2016.(II.25.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Sapientia Alapítvány 13/2011. (VII.14.) számú bizottsági határozat, 17/2011. (VIII.17.) számú bizottsági határozat, 29/2011. (XI.10.) számú bizottsági határozat, 3/2012 (II.8.) sz. bizottsági határozat, 16/2012 (IV.11.) sz. bizottsági határozat, 34/2012 (VII.04.) sz. bizottság határozat, 48/2012 (VIII.21.) sz. bizottsági határozat, 55/2012 (IX.26.) sz. bizottsági határozat, 57/2013 (VI. 24.) bizottsági határozat, 24/2013 (IV. 16.) bizottsági határozat, 4/2013. (II.08.) bizottsági határozat, 67/2013. (VIII. 02.) bizottsági határozat, 89/2013 (XII.03.) sz. bizottsági határozat, 57/2013 (VI. 24.) bizottsági határozat, 77/2013 (X.22.) sz. bizottsági határozat, 57/2013 (VI. 24.) bizottsági határozat, 13/2014 (II.25.) sz. bizottsági határozat, 41/2014. (V.12.) sz. bizottsági határozat, 71/2014. (X.27.) sz. bizottsági határozat, 81/2015.(VIII.13.) sz. bizottsági határozat, 58/2015.(VI.17.) sz. bizottsági határozat, 5/2015. (I.29.) sz. bizottsági határozat, 58/2015.(VI.17.) sz. bizottsági határozat, 10/2016.(II.25.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT, 45/2016.(V.31.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT, 62/2016.(VII.13.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT, 81/2016.(IX.28.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT, 128/2016.(XII.22.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT, 62/2016.(VII.13.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Erdélyi Református Egyházkerület 51/2012 (VIII.23.) sz. bizottsági_határozat, 51/2013. (VI.18.) sz. bizottsági határozat, 56/2013 (VI. 24.) sz. bizottsági határozat, 64/2014. (IX.30.) sz. bizottsági határozat, 97/2015.(IX.30.) sz. bizottsági határozat, 90/2015.(IX.23.) sz. bizottsági határozat, 58/2015.(VI.17.) sz. bizottsági határozat, 3/2015. (I.29.) sz. bizottsági határozat, 58/2015.(VI.17.) sz. bizottsági határozat, 45/2016.(V.31.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT, 62/2016.(VII.13.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT, 72_2016.(IX.01.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT, 124/2016.(XII.21.) sz. bizottsági határozat, 128/2016.(XII.22.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Királyhágómelléki Református Egyházkerület 90/2015.(IX.23.) sz. bizottsági határozat, 53/2016.(VI.14.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT, 86/2016.(X.12.) SZ. BIZOTTSÁGI, HATÁROZAT, 124/2016.(XII.21.) sz. bizottsági határozat, 128/2016.(XII.22.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Stúdium Alapítvány 64/2012 (XI.28.) sz. bizottsági határozat, 93/2013 (XII.05.) sz. bizottsági határozat, 40/2014 (V.12.) sz. bizottsági határozat, 21/2015.(II.27.)sz. bizottsági határozat, 10/2016.(II.25.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Téka Alapítvány 17/2012 (IV.17.) sz. bizottsági határozat, 42/2012 (VII.23.) sz. bizottsági határozat, 18/2013. (II. 28.) bizottsági határozat, 23/2013 (IV. 16.) bizottsági határozat, 22/2014 (III.14.) sz. bizottsági határozat, 23/2015.(III.05.)sz. bizottsági határozat, 18/2015. (II.27.) sz. bizottsági határozat, 10/2016.(II.25.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT, 45/2016.(V.31.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT, 104/2016. (XI.17.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Római Katolikus Püspökség – Szatmárnémeti 90/2015.(IX.23.) sz. bizottsági határozat, 128/2016.(XII.22.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Futball Klub Csíkszereda 51/2013. (VI.18.) sz. bizottsági határozat, 82/2014. (XII.04.) sz. bizottsági határozat, 88/2014. (XII.19.) sz. bizottsági határozat, 104/2015.(X.15.) sz. bizottsági határozat, 62/2016.(VII.13.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Mens Sana Alapítvány 62/2016.(VII.13.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT, 81/2016.(IX.28.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT, 128/2016.(XII.22.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Új Ezredév Református Központ 128/2016.(XII.22.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 23/2011. (IX.23.) számú bizottsági határozat, 11/2011. (VI.22.) számú bizottsági határozat, 16/2012 (IV.11.) sz. bizottsági határozat, 29/2012 (VI.15.) sz. bizottsági határozat, 34/2012 (VII.04.) sz. bizottság határozat, 48/2012 (VIII.21.) sz. bizottsági határozat, 62/2012 (XI.05.) sz. bizottsági határozat, 58/2013 (VI. 24.) bizottsági határozat, 4/2013. (II.08.) bizottsági határozat, 53/2014. (V.30.) sz. bizottsági határozat, 19/2014 (II.28.) sz. bizottsági határozat, 4/2014 (I.30.) sz. bizottsági határozat, 81/2015.(VIII.13.) sz. bizottsági határozat, 77/2015.(VIII.03.) sz. bizottsági határozat, 40/2015.(V.15.) sz. bizottsági határozat, 22/2015.(III.02.)sz. bizottsági határozat, 5/2015. (I.29.) sz. bizottsági határozat

Visus Kulturális Egyesület 97/2015.(IX.30.) sz. bizottsági határozat, 70/2015.(VII.13.) sz. bizottsági határozat, 61/2016.(VII.13.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Magyar Unitárius Egyház 90/2015.(IX.23.) sz. bizottsági határozat, 29/2015.(IV.02.) sz. bizottsági határozat, 20/2016.(IV.08.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT, 45/2016.(V.31.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT, 124/2016.(XII.21.) sz. bizottsági határozat, 128/2016.(XII.22.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Kallós Zoltán Alapítvány 17/2011. (VIII.17.) számú bizottsági határozat, 17/2012 (IV.17.) sz. bizottsági határozat, 70/2013 (IX.10.) sz. bizottsági határozat, 39/2013. (V. 22.) bizottsági határozat, 20/2013. (III. 14.) bizottsági határozat, 63/2014. (IX.19.) sz. bizottsági határozat, 22/2014 (III.14.) sz. bizottsági határozat, 55/2015.(06.03.) sz. bizottsági határozat, 23/2015.(III.05.)sz. bizottsági határozat, 18/2015. (II.27.) sz. bizottsági határozat, 10/2016.(II.25.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT, 45/2016.(V.31.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT, 62/2016.(VII.13.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT, 104/2016. (XI.17.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Nagyszalontai Református Egyházközség 128/2016.(XII.22.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Székelykeresztúri Önkormányzat 134/2016.(XII.29.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Római Katolikus Plébánia Tusnádfürdő 123/2016.(XII.21.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT, 128/2016.(XII.22.) SZ. BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Zöld Erdély Egyesület 108/2015.(XI.24.) sz. bizottsági határozat

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 6.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Fekete Mónika dr., Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Tájékoztatom arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (2) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy az Ön által megküldött adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, valamint az adatigénylés teljesítése a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a közérdekű adat megismerésére irányuló igényre vonatozóan meghatározott határidőt 15 nappal meghosszabbítom.
Az Infotv. 29. §-ában, valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján az adatigénylés teljesítésért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig – költségtérítést állapítok meg.

A fentiek alapján az Ön által 2017 június 6-án a Társasághoz elektronikus úton érkezett közérdekű adat megismerése iránti igényével kapcsolatban az alábbi költségek felmerülése várható:
- munkaerő-ráfordítás 4 munkaórát meghaladó mértéke (max. 4400Ft/munkaóra) : 480 óra.

Kérem, hogy a fentiek alapján tájékoztatásom kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozzon arról, hogy az adatigénylését fenntartja-e. Amennyiben a közérdekű adat megismerése iránti igényét fenntartja, a Társaság a költségtérítés pontos összegéről – az igénylő által megadott címre kézbesített - elszámolást készít, amely alapján az így megállapított költségtérítés összegét a Társaság számlájára a kézhezvételt követő 15 napon belül átutalni szíveskedjen.

Tájékoztatom arról, hogy amennyiben a költségek megtérítését nem vállalja, az igényelt adatokról csak olyan formában és módon kaphat tájékoztatást, amely a Társaság számára a lehető legkisebb költséggel, illetve az alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás legkisebb mértékű igénybevételével teljesíthető.

Kelt: Budapest, 2017.06.17.
Üdvözlettel,
BGA Zrt.

idézett részek megjelenítése

Fekete Mónika dr., Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Tájékoztatom arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (2) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy az Ön által megküldött adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, valamint az adatigénylés teljesítése a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a közérdekű adat megismerésére irányuló igényre vonatozóan meghatározott határidőt 15 nappal meghosszabbítom.
Az Infotv. 29. §-ában, valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján az adatigénylés teljesítésért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig – költségtérítést állapítok meg.

A fentiek alapján az Ön által 2017 június 6-án a Társasághoz elektronikus úton érkezett közérdekű adat megismerése iránti igényével kapcsolatban az alábbi költségek felmerülése várható:
- munkaerő-ráfordítás 4 munkaórát meghaladó mértéke (max. 4400Ft/munkaóra) : 100 óra.

Kérem, hogy a fentiek alapján tájékoztatásom kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozzon arról, hogy az adatigénylését fenntartja-e. Amennyiben a közérdekű adat megismerése iránti igényét fenntartja, a Társaság a költségtérítés pontos összegéről – az igénylő által megadott címre kézbesített - elszámolást készít, amely alapján az így megállapított költségtérítés összegét a Társaság számlájára a kézhezvételt követő 15 napon belül átutalni szíveskedjen.

Tájékoztatom arról, hogy amennyiben a költségek megtérítését nem vállalja, az igényelt adatokról csak olyan formában és módon kaphat tájékoztatást, amely a Társaság számára a lehető legkisebb költséggel, illetve az alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás legkisebb mértékű igénybevételével teljesíthető.

Kelt. Budapest, 2017.06.21.
Üdvözlettel,
BGA Zrt.

Üdvözlettel:

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Fekete Mónika dr.!

Fenntartom mindkét adatigénylésem, és kérem hogy a Társaság készítsen egy elszámolást a költségtérítés összegéről. A tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Fekete Mónika dr., Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Tisztelt Sipos Zoltán!

 

 

Hivatkozva az Ön által 2017. július 3-án - közérdekű adatigénylés
teljesítéséért költségtérítést megállapító levelünkre - írt
válaszlevelére, amelyben jelzi, hogy az adatigénylését fenntartja és kéri
a költségtérítés pontos összegének megállapítását az alábbi összegszerű
megállapításokat tesszük:

 

1.       adatigénylés: 18 db kedvezményezettet érintő támogatási ügy
dokumentációja 2011- 2016. évek közötti időszakban (kérelem, költségterv,
támogatási szerződés, a lezárt ügyletek vonatkozásában elszámolások)

 

Az Ön által igényelt – több támogatott szervezetet és több évet felölelő
támogatási szerződések, azok költségtervének, valamint a már lezárt
támogatások elszámolásainak  - jogszabályok szerinti összegyűjtése, azok
feldolgozása, elektronikus formában elérhetővé tétele Társaságunk számára
rendkívüli, az az alaptevékenységségének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, erre tekintettel
ahogy azt már korábbi levelünkben jeleztük Önnek az Infotv. 29. §-ában,
valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható
költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján
az adatigénylés teljesítésért – az azzal kapcsolatban felmerült költség
mértékéig – az alábbi költségtérítést állapítjuk meg.

 

 

A költségtérítés összege a következő elemekből tevődik össze:

 

 

Az adatigényléssel érintett támogatotti kör összesen kb. 125 db egyedi
kérelmet érint, amely kb 45-50 iratfolyóméter ügyet és  225.000-250.000
oldalt jelent, amelyhez kb 2,5 tonna ügyiratot kell megmozgatni, mivel az
ügyek jelentős része már irattárban található.

Figyelembe véve a fentieket e feladat ellátása – az érintett szakterületek
munkavállalóinak bevonásával – összesen 13 fő munkavállalót vesz igénybe,
akik a feladatot munkaidőn kívül, illetve hétvégi munkavégzéssel tudják
elvégezni, ezért a költségtérítés megállapításakor túlóra díjakkal kellett
számolnunk. Ezzel összefüggésben megjegyzendő, hogy a munkavállalók bére
alapján számított óradíj/túlóradíj eltérően alakul a referensi,
középvezető és felsővezető munkavállalók esetén.  Ezen túlmenően
valószínűsíthetően a feladat volumenéből adódóan külső munkaerő bevonása
is szükségesnek látszik, e vonatkozásában további jelentős diákmunkával
kalkuláltunk, 1600 Ft+Áfa/fő összegben.

Mivel elektronikus adatszolgáltatásban gondolkodtunk, ezért anyagköltséget
nem számoltunk.

A fentieket összesítve a költségtérítés összege: 31.457.587,-Ft

 

 

 

2.       adatigénylés:  Bethlen Gábor Alap 128/2016. (XII.22.) számú
Bizottsági Határozat romániai kedvezményezettjeinek körét érintő
adatigénylés dokumentációja (kérelem, támogatási szerződés, költségterv,
lezárt ügyletek vonatkozásában elszámolások)

 

Ezen közérdekű adatigénylése vonatkozásában az Infotv. 29. §-ában,
valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható
költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján
az adatigénylés teljesítésért  az alábbi költségtérítést állapítjuk meg:

 

Figyelembe véve azt, hogy az adatigényléssel érintett támogatási ügyek még
folyamatban lévő ügyeket érintenek, azok iratanyagai az egyes
ügyintézőknél találhatóak, így iratmozgatás és megkeresés  költsége nem
merül fel, e vonatkozásban szkenneléssel összefüggésben állapítottunk meg
munkaerő-igénybevételt összesen 9 fő munkavállaló részvételével, akik a
feladatot munkaidőn kívül, illetve hétvégi munkavégzéssel tudják
elvégezni.

Ennek alapján túlóradíjakkal számolva az összes költség : 3.870.381,-Ft.

 

A két adatigénylés teljesítésért összesen megállapítható költség:
35.327.968,-Ft, amelyet a jelen levelem megérkezésétől számított 15 napon
belül a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1003 2000-0031 0024-0000 0017 számú
bankszámlaszámára szíveskedjen átutalni.

Ezzel összefüggésben tájékoztatom arról, hogy amennyiben a fenti költségek
megtérítését nem vállalja, az igényelt adatokról csak olyan formában és
módon kaphat tájékoztatást, amely a Társaság számára a lehető legkisebb
költséggel, illetve az alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerő-forrás legkisebb mértékű igénybevételével teljesíthető.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét,

 

 

Üdvözlettel,

BGA Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Fekete Mónika dr.!

tegnapelőtt a tusványosi táborban volt alkalmam találkozni Erdélyi Rudolf Zalán BGA-vezérigazgatóval, aki jelezte, hogy lehetőséget adnának az általam kért dokumentumokat a BGA székhelyén böngészni. Amennyiben ez az ajánlat áll, kérem jelezzék milyen időpont lenne alkalmas egy ilyen látogatásra, illetve én is dolgozom egy, a fenti adatigényemhez képest jóval szűkebb igénylésen.

Köszönöm

Zoltán

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Tisztelt Fekete Mónika dr.!

újabb kérdéssel zavarom: a pályzatokat, valamint a pályázatok elszámolását egy elektronikus rendszerbe töltik fel, vagy tévedek? Amennyiben az általam kért adatok (vagy egy részük) elektronikus formában is rendelkezésre áll, megkaphatom azokat?

Üdvözlettel:
Sipos Zoltán