Önkormányzati bérlakások elidegenítése

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem küldje meg részemre a következő adatokat!
1. 2011. január 01. napján hány db önkormányzati bérlakás volt? Kérem ennek megbontásának feltüntetését! (szociális, szolgálati, költségelvű és piaci)
2. Kérem közölje, hogy 2011-től évente hány db önkormányzati lakás került értékesítésre, feltüntetve az elidegenített ingatlanok jogcímét (szociális, szolgálati, költségelvű és piaci)!
3. Kérem közölje (évenként), hogy az értékesített ingatlanok közül hány db volt egy összegű és hány db volt részletre megvásárolt ingatlan!
4. Kérem közölje (évenként), hogy az értékesített ingatlanoknak mennyi volt a piaci értéke és mekkora kedvezményt kaptak a vevők!
5. Kérem közölje, hogy a részletre értékesített ingatlanok közül hány esetben fordult elő, hogy a vevő nem tudta megfizetni az esedékes részletet, így a megkötött szerződés módosítása vált szükségessé! Előfordult-e, hogy a megkötött szerződést nem fizetés miatt fel kellett bontani? Ha igen, akkor ez hány esetben történt?
6. Kérem közölje, hogy 2020.08.31. napján mekkora az összesen fennálló tartozás a részletre eladott ingatlanok tekintetében és ez hány darab ingatlant érint!
7. Kérem közölje a befolyt vételárakat milyen célra fordították!

Bízom benne, hogy kérésem teljesítése nem okoz plusz időráfordítást az Önök részére, hiszen ezen adatokat valószínűsítem, hogy a nyilvántartásból egyszerű lekérdezéssel meg lehet oldani.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 20.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

2 Attachments

Tisztelt Asszonyom!

 

Hivatkozással az alábbi megkeresésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet.

 

Üdvözlettel,

dr. Szeles Gábor megbízásából

 

Babics Enikő

 

 

Feladó: Erdősi Éva <[1][FOI #15705 email]>
Dátum: 2020. szeptember 20. 5:41:06 CEST
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Budapest XXI. kerület Csepel
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál"
<[2][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem küldje meg részemre a következő adatokat!
1.    2011. január 01. napján hány db önkormányzati bérlakás volt? Kérem
ennek megbontásának feltüntetését! (szociális, szolgálati, költségelvű
és piaci)
2.    Kérem közölje, hogy 2011-től évente hány db önkormányzati lakás
került értékesítésre, feltüntetve az elidegenített ingatlanok jogcímét
(szociális, szolgálati, költségelvű és piaci)!
3.    Kérem közölje (évenként), hogy az értékesített ingatlanok közül
hány db volt egy összegű és hány db volt részletre megvásárolt ingatlan!
4.    Kérem közölje (évenként), hogy az értékesített ingatlanoknak
mennyi volt a piaci értéke és mekkora kedvezményt kaptak a vevők!
5.    Kérem közölje, hogy a részletre értékesített ingatlanok közül hány
esetben fordult elő, hogy a vevő nem tudta megfizetni az esedékes
részletet, így a megkötött szerződés módosítása vált szükségessé!
Előfordult-e, hogy a megkötött szerződést nem fizetés miatt fel kellett
bontani? Ha igen, akkor ez hány esetben történt?
6.    Kérem közölje, hogy 2020.08.31. napján mekkora az összesen
fennálló tartozás a részletre eladott ingatlanok tekintetében és ez hány
darab ingatlant érint!
7. Kérem közölje a befolyt vételárakat milyen célra fordították!

Bízom benne, hogy kérésem teljesítése nem okoz plusz időráfordítást az
Önök részére, hiszen ezen adatokat valószínűsítem, hogy a
nyilvántartásból egyszerű lekérdezéssel meg lehet oldani.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 20.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #15705 email]

Ha a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
nem a(z) [4][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése