Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A 2023.09.28. napján megtartott Képviselő-testületi ülés 2. napirendjéhez tett polgármesteri módosító javaslat, valamint az SZMSZ 49.§, (6) és (7) pontjai és az 5/2011. (II.25) önkormányzati rendelete 48.§ (1) és (2a) pontjai alapján a következő kérdéseket teszem fel:

- A fizetendő lakbér összegét tekintve az 5/2011. (II.25) önkormányzati rendelete 48.§ (2a) pontja szerinti megfogalmazás „módosítani jogosult” lehetőséget vagy kötelezettséget jelent?

- 2014-től a mai napig polgármesteri átruházott jogkörben volt-e a szociális alapon bérbeadott, az 5/2011. (II.25) önkormányzati rendelete 48.§ (2a) pontja szerinti módosítás, átsorolás és lakbér emelés?

- Ha nem miért nem?

- Ha igen akkor mikor és az SZMSZ 49.§. (7.) pontja szerint mikor adott erről írásbeli tájékoztatást a polgármester a testületnek? Kérem ezen tájékoztatók megküldését, vagy fellelhetőségének megjelölését!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 5.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Erdősi Éva!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a határidő hosszabbításra vonatkozó tájékoztatást.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése

dr. Vincze Anikó,

1 Attachment

Tisztelt Asszonyom!
Kérem, fogadja a mellékelt tájékoztatást.
Tisztelettel:
dr. Vincze Anikó
jegyző

idézett részek megjelenítése