Önkormányzati bérlakások átsorolása polgármesteri átruházott jogkörben

Erdősi Éva made this Közérdekűadat request to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A 2023.09.28. napján megtartott Képviselő-testületi ülés 2. napirendjéhez tett polgármesteri módosító javaslat, valamint az SZMSZ 49.§, (6) és (7) pontjai és az 5/2011. (II.25) önkormányzati rendelete 48.§ (1) és (2a) pontjai alapján a következő kérdéseket teszem fel:

- A fizetendő lakbér összegét tekintve az 5/2011. (II.25) önkormányzati rendelete 48.§ (2a) pontja szerinti megfogalmazás „módosítani jogosult” lehetőséget vagy kötelezettséget jelent?

- 2014-től a mai napig polgármesteri átruházott jogkörben volt-e a szociális alapon bérbeadott, az 5/2011. (II.25) önkormányzati rendelete 48.§ (2a) pontja szerinti módosítás, átsorolás és lakbér emelés?

- Ha nem miért nem?

- Ha igen akkor mikor és az SZMSZ 49.§. (7.) pontja szerint mikor adott erről írásbeli tájékoztatást a polgármester a testületnek? Kérem ezen tájékoztatók megküldését, vagy fellelhetőségének megjelölését!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 5.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Erdősi Éva!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a határidő hosszabbításra vonatkozó tájékoztatást.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése

dr. Vincze Anikó,

1 Attachment

Tisztelt Asszonyom!
Kérem, fogadja a mellékelt tájékoztatást.
Tisztelettel:
dr. Vincze Anikó
jegyző

idézett részek megjelenítése