Tisztelt Tolna Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Kajdacs, Hajnal utcai házösszeomlás ügyében (http://www.teol.hu/tolna/kozelet/az-udva...) a következőkre várom szíves válaszukat:
- igaz-e, hogy a járási hivatal az évek óta életveszélyes ház ügyében nem tett előzetesen semmit?
- mit tett a járási hivatal az omlás óta?
- a polgármester szerint a településen még 3 hasonló problémás épület van, ezekről van-e tudomása a járási hivatalnak, és indít-e hivatalból eljárást?
- terveznek-e a jövőben a felméréseket balesetveszélyes ingatlanok vonatkozásában más településeken is?

Kérem, hogy a cikkben érintett ingatlan ügyében hozott közigazgatási döntések anonimizált változatát megküldeni szíveskedjenek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 23.

Üdvözlettel:

Nagy Ernő

2 Attachments

 

 

Tisztelettel:

 

Tolna Megyei Kormányhivatal

7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.

Email: [1][email address]

Tel.: 74/ 529-871

Fax: 74/ 415-686

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Tolna Megyei Kormányhivatal!

Válaszukat elfogadom azzal, hogy az 5-ös alszámú határozat jogerőre emelkedése után igény tartok annak kivonatára. Amennyiben ehhez formailag új igénylést kell benyújtani, akkor meg fogom tenni.

Üdvözlettel:

Nagy Ernő

2 Attachments

 

 

Tisztelettel:

 

Tolna Megyei Kormányhivatal

7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.

Email: [1][email address]

Tel.: 74/ 529-871

Fax: 74/ 415-686

idézett részek megjelenítése