Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Hivatkozva a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadságnak a NAIH-6334-6/2023. számú ügyben a Pest Vármegyei Kormányhivatal ( továbbiakban: Hivatal) számára küldött állásfogalalására

kérem, szíveskedjék elektronikus másolatban megküldeni részemre a Samsung Magyarország Zrt. (székhely: Göd, 2131 Schenek I. u. 1.) számára 2022-ben és 2023-ban a Hivatal által kiadományozott munkavédelmi bírságot tartalmazó határozatokat – köztük a PE-06/MV/000331-6/2022; PE-06/MV/000308-12/2022; PE-06/MV/002483-13/2023., PE-06/MV/001271-2/2023. ügyszámú határozatokat –, melyekben nincsenek a környezeti adatok a Hivatal által kitakarva, és tartalmazzák a mért rákkeltő anyagok nevére, mennyiségére, határértékére vonatkozó nyilvános, közérdekű környezeti adatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 9.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

PVKH Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály MVEO, Pest Megyei Kormányhivatal

7 Melléklet

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!
adatigénylő
Mellékelten megküldjük hatóságunk tájékoztatását közérdekű adatigénylés
tárgyú levelével kapcsolatban.
Tisztelettel:

Tisztelt PVKH Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály MVEO!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa