Network 360 Kft. és Affiliate Network Kft.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Magyar Olimpiai Bizottság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a közbeszerzési értesítőben 2015. december 23-án megjelent hirdetmény (http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:...) szerint az "olimpiai eseményekhez kapcsolódó médiakampány tervezése, szervezése és lebonyolítása, ennek körében jubileumi rendezvények és médiakampány megszervezése, valamint lebonyolítása” tárgyú, a Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel kötött szerződést minden mellékletével, és a kapcsolódó teljesítési igazolásokkal együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. december 28.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

MOB Iroda, Magyar Olimpiai Bizottság

6 Attachments

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Mellékelten küldöm a Magyar Olimpiai Bizottság válaszlevelét.

 
 
Üdvözlettel / Best regards,
 
Magyar Olimpiai Bizottság
• Adminisztráció
• Administration
 

Magyar Olimpiai Bizottság /
Hungarian Olympic Committee
 
1124 Budapest
Csörsz u. 49-51.
Hungary
t: (+36-1) 386-8000
f: (+36-1) 386-9670
m: (+36-30) 480-2047
e: [MOB request email]
www.mob.hu
 
Before printing, think about ENVIRONMENTAL responsibility!
 
DISCLAIMER: This e-mail and any files transmitted with it are confidental and intended solely for the use of the individual or entity to whom they addressed. Any distribution, copying, disclosure, or modification of this message and of any attachment is strictly prohibited without the prior approval of the Hungarian Olympic Committee. If you have received this e-mail in error please notify the Hungarian Olympic Committee and delete it from your system; you should not copy or disclose its contents to anyone.
 
 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MOB!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin