Nagykovácsi Böngésző 2012. júniusi számában megjelenő Önkormányzati cikkek

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2012. június hóban megjelenő Nagykovácsi Böngésző újságba az Önkormányzat által megküldött cikkeket, különös tekintettel:
- Gyermek és felnőtt háziorvosok rendelési ideje
- Testületi ülés(ek) beszámoló(i)
- Polgármester, alpolgármester, jegyző vagy testületi tag által írott cikkek
- Polgármesteri Hivatal tájékoztatója
- Önkormányzati intézmények hivatalos hírei, eseményei
- Önkormányzati tulajdonú cégek tájékoztatója pl. Nagykovácsi Víziközmű Kft.
- Önkormányzat által szervezett rendezvények időpontjai

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. május 30.

Üdvözlettel:

Fáber Dávid - Nagykovácsi.net főszerkesztő

Fáber Dávid hozzászólt ()

A Nagykovácsi.net fórumán is megjelentettem a vonatkozó közérdekű adatigénylést:
http://nagykovacsi.net/forum/viewtopic.p...

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Jegyző, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Fáber Dávid!

Tájékozatom, hogy Böngészőben megjelent önkormányzati hírekről a
[1]www.nagykovacsi.hu oldalon (az alábbi linken) folyamatosan
tájékozódhat.

[2]http://www.nagykovacsi.hu/?page=news&amp...

 

Üdvözlettel:

 

Tóthné Pataki Csilla jegyző

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

H 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.

tel.: +36 26 555 009  fax: +36 26 389 724

email.: [3][email address]

 

References

Visible links
1. http://www.nagykovacsi.hu/
2. http://www.nagykovacsi.hu/?page=news&amp...
3. mailto:[email address]

Fáber Dávid hozzászólt ()

Az adott információt ugyan le tudom tölteni az Önkormányzat honlapjáról, de csak jóval a Nagykovácsi Böngésző lapzártája után.

Minthogy a Nagykovácsi.net közösségi hírportálon az Önkormányzat cikkei ingyenesen jelennek meg örömmel venném, ha a Böngészőben megjelentetett cikkeket lapzártakor én is megkapnám. Így nemcsak papír alapon - 12.000 Ft + ÁFA/oldal áron - jelenhetnének meg a Hivatal és Önkormányzat hírei, hanem külön-külön cikkekbe tördelve az interneten is, ráadásul ez egy forintjába sem kerülne az Önkormányzatnak - azaz Nagykovácsi polgárainak.