Tisztelt Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2012. június hóban megjelenő Nagykovácsi Böngésző újságba az Önkormányzat által megküldött cikkeket, különös tekintettel:
- Gyermek és felnőtt háziorvosok rendelési ideje
- Testületi ülés(ek) beszámoló(i)
- Polgármester, alpolgármester, jegyző vagy testületi tag által írott cikkek
- Polgármesteri Hivatal tájékoztatója
- Önkormányzati intézmények hivatalos hírei, eseményei
- Önkormányzati tulajdonú cégek tájékoztatója pl. Nagykovácsi Víziközmű Kft.
- Önkormányzat által szervezett rendezvények időpontjai

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. május 30.

Üdvözlettel:

Fáber Dávid - Nagykovácsi.net főszerkesztő

Fáber Dávid hozzászólt ()

A Nagykovácsi.net fórumán is megjelentettem a vonatkozó közérdekű adatigénylést:
http://nagykovacsi.net/forum/viewtopic.p...

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Jegyző, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Fáber Dávid!

Tájékozatom, hogy Böngészőben megjelent önkormányzati hírekről a
[1]www.nagykovacsi.hu oldalon (az alábbi linken) folyamatosan
tájékozódhat.

[2]http://www.nagykovacsi.hu/?page=news&amp...

 

Üdvözlettel:

 

Tóthné Pataki Csilla jegyző

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

H 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.

tel.: +36 26 555 009  fax: +36 26 389 724

email.: [3][email address]

 

References

Visible links
1. http://www.nagykovacsi.hu/
2. http://www.nagykovacsi.hu/?page=news&amp...
3. mailto:[email address]

Fáber Dávid hozzászólt ()

Az adott információt ugyan le tudom tölteni az Önkormányzat honlapjáról, de csak jóval a Nagykovácsi Böngésző lapzártája után.

Minthogy a Nagykovácsi.net közösségi hírportálon az Önkormányzat cikkei ingyenesen jelennek meg örömmel venném, ha a Böngészőben megjelentetett cikkeket lapzártakor én is megkapnám. Így nemcsak papír alapon - 12.000 Ft + ÁFA/oldal áron - jelenhetnének meg a Hivatal és Önkormányzat hírei, hanem külön-külön cikkekbe tördelve az interneten is, ráadásul ez egy forintjába sem kerülne az Önkormányzatnak - azaz Nagykovácsi polgárainak.