Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Németh Ferenc, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

MNB kommunikációs szolgáltatásai, valamint hirdetései az egyes médiumokban

We're waiting for Németh Ferenc to read a recent response and update the status.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Magyar Nemzeti Bank által igénybevett kommunikációs szolgáltatások listáját (illetve azok ellenértékét), valamint az egyes médiumokban hirdetésre elköltött összegeket évenkénti bontásban 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 és 2012 évekre vonatkozóan.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. szeptember 14.

Üdvözlettel:
Németh Ferenc

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

5 Attachments

 
Tisztelt Németh úr,
 
2012. szeptember 14-én, az „atlatszo.hu” weboldalról beérkezett kérdésének
megfelelően mellékelten megküldjük az alábbi dokumentumokat:
 
-       a Magyar Nemzeti Bank kommunikációs szolgáltatás témakörébe
tartozó tevékenységeket nyújtó szállítók listáját 2007-2012 közötti
időszakra vonatkoztatva évenként és összegekre lebontva
-       a 2007-2012 közötti időszakban hirdetésszervezési szolgáltatást
nyújtó szállítók listáját, melyben feltüntettük az egyes médiumokban
elköltött összegek nagyságát.
 
Minden további kérdésben kérjük keressen bennünket az [MNB request email] címen.
 
Üdvözlettel:
 
Kommunikáció
Tel.: + 36 (1) 428-2752
Fax:  + 36 (1) 428-2572
E-mail: [1][MNB request email]
 
 
Magyar Nemzeti Bank              Az MNB elsődleges célja
Szabadság tér 8–9.                       az árstabilitás elérése
1054 Budapest                    és fenntartása.
[2]www.mnb.hu
 
 
 
 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Németh Ferenc, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.