Miként számította ki a PM azt, hogy a 2070-re vonatkozóan GDP- arányában a 12,4 %-os lesz Magyarországon a nyugdíjkiadás ?

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Pénzügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Hogyan számították ki azt, hogy 2070-es évre vonatkozóan Magyarországon a nyugdíjkiadásra GDP 12,4 %-ot kell fordítani?

- "Magyarország konvergencia programja 2023-2027" címet viselő, 2023.április kelt, dokumentum 48.oldalán olvasható "a nyugdíjkiadások a GDP arányában 2019 és 2070 között 8,3%-ról 12,4%-ra," nő.
- A "Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről" szóló törvény mellékletében olvasható, hogy a demográfiai előrejelzés alapján 2070-ben a nyugdíjkorhatár felettiek száma: 2.081 e fő

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 13.

Üdvözlettel:

Karácsony Mihály

Ügyfélszolgálat (PM), Pénzügyminisztérium

1 Melléklet

 

PM/6087/2023. – közérdekű adatigénylés

 

 

Karácsony Mihály úr részére

[1][FOI #22823 email]

 

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

 

   
[2]Leírás:  
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály

[3][Pénzügyminisztérium request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ügyfélszolgálat (PM)!
Továbbra is várom a "Miként számította ki a PM azt, hogy a 2070-re vonatkozóan GDP- arányában a 12,4 %-os lesz Magyarországon a nyugdíjkiadás ?" címet viselő kérdésemre a válaszukat. (2013.július 13-án kelt)

Üdvözlettel:

Karácsony Mihály

Ügyfélszolgálat (PM), Pénzügyminisztérium

1 Melléklet

PM/6087/2023. – közérdekű adatigénylés

 

 

Karácsony Mihály úr részére

[1][FOI #22823 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A 2023. július 13-án érkezett közérdekű adatigénylésével összefüggésben az
alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az Európai Bizottság a tagállamokkal együttműködésben háromévente
jelentést készít („Ageing Report”) az idősödéssel összefüggő állami
kiadások hosszú távú alakulásáról, amelynek a fő elemei az adatigénylésben
jelzett nyugdíjkiadások. A nyugdíjkiadások prognózisát - az Eurostat
demográfiai előrejelzését és az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi
Főigazgatóságának (DG EcFin) makrogazdasági feltételezéseit alapul véve -
a tagállami hatóságok készítik el. Magyarországon a Magyar Államkincstár
mikroszimulációs nyugdíjmodelljének (MIDAS_HU) felhasználásával készültek
el a kapcsolódó számítások. Az eredményeket a tagállamok szakértői szinten
az Európai Unió Gazdaságpolitikai Bizottság (EPC) idősödéssel foglalkozó
munkacsoportjában (AWG) vitatták meg az EPC jóváhagyásával. Magyarország
Konvergencia Programja a legutóbbi, 2021. évi idősödésről szóló
jelentésben bemutatott számításokat tartalmazza.

 

A 2021. évi idősödésről szóló jelentés eredményei és a módszertan leírása
az Európai Bizottság weboldalán az alábbi linken keresztül érhető el:

[2]https://economy-finance.ec.europa.eu/pub...

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

 

   
[3]Leírás:  
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály

[4][Pénzügyminisztérium request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése