Legnagyobb üvegházhatású kibocsátók listája

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Klímavédelmi Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a legnagyobb magyarországi üvegházhatású kibocsátók listáját megküldeni a 2020-as évre vonatkozóan.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 25.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

EU ETS Hatóság (TIM),

2 Melléklet

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

 

 

A 2022. augusztus 25. napján kelt, „Közérdekűadat igénylés - Legnagyobb
üvegházhatású kibocsátók listája” tárgyú levelére az alábbi választ adom.

 

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság kizárólag az üvegházhatású gázok közösségi
kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 1.
mellékletének I-XXI. pontjában meghatározott tevékenységet végző, így
 üvegházhatású gázkibocsátási engedély (a továbbiakban: ÜHG engedély)
köteles létesítmények esetén rendelkezik kibocsátási adatokkal. Az Európai
Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének ügyleti jegyzőkönyve (European
Union Transaction Log - EUTL) tartalmazza az összes ÜHG engedély köteles
létesítmény kibocsátási adatait, melyek megtalálhatók a

 

[1]https://ec.europa.eu/clima/ets/oha.do?fo...

 

címen további, az ingyenes kiosztással és a visszaadási kötelezettséggel
kapcsolatos nyilvános adatokkal együtt. Amennyiben további kérdései
vannak, ezeket az [2][email address] címre szíveskedjen elküldeni.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

 

 

Üdvözlettel:

 

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

 

Technológiai és Ipari Minisztérium

1138 Budapest, Váci út 188.

Postacím: 1440 Budapest Pf.1.

E-mail: [3][email address]

Web: [4]www.nkvh.kormany.hu

 

 

 

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

 

  Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt!

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

EU ETS Hatóság (TIM),

1 Melléklet

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

Az alábbi elektronikus levelére válaszul a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
mellékelten megküldi a Samsung SDI Magyarország Zrt. számára a Hatóság
által kiadott CO2 üvegházhatású gáz-kibocsátással járó tevékenységet
engedélyező határozat.

 

A Hatóság az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az
erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről
szóló 2012. évi CCXVII. törvény 2. § 18. pontja és 31. § a) pontja alapján
bocsátotta a kérelmező rendelkezésére a környezeti információt:

 

2. § 18. pont: környezeti információ: a nyilvánosság környezeti
információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló jogszabályban
meghatározott információ,

 

31. § Az ÜHG-egységek kereskedelmével kapcsolatos adatok, így különösen

a) a kiadott kibocsátási engedélyekre (…) vonatkozó adatok környezeti
információnak minősülnek.

 

Üdvözlettel

 

 

 

idézett részek megjelenítése