Laborc utcai napközistábor bezárása, életkori határ 12 évre csökkentése

Vég Adrienn made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Laborc utcai Barátság park területének esetleges bérbeadására vagy eladására vonatkozó összes dokumentumot.
A teniszpálya, büfé és judo klub bérleti díjából származó bevetételt tételesen, 2019 októberig visszamenőleg, ezek szerződéseit. A napközis tábor életkori határának (tavalytól érvényes) 12 évre való lecsökkentésének megindoklását , a 2022-es nyári szünet nyári napközistáborainak programjainak tervezetét, különös tekintettel az úszási lehetőségek biztosítására ( Kiserdei tábor, Pünkösdfürdői strand?). A Polaris csillagvizsgáló jogi helyzetének feltárása, megmaradásának garantálása.
A Laborc strand medencéinek vizsgálatára vonatkozó szakvélemények csatolása. A Laborc utcai strandon 2019-től elvégzett kötelező medence-téliesítési munkák dokumentálása. A strand fejlesztésére fordított összegek tételesen (előző és jelenlegi önkormányzat). A strand bevétele 2019-ben ( amikor hétvégén és délután a helyiek is válthattak ide belépőjegyet).
A Laborc utcai napközistábor megszokott nyaraltatási helyszínként való biztosításának mi az akadálya?
A strandröplabda pályának használata ( kik vehetik igénybe és milyen feltételekkel).
A Barátság parkban található, korábban iskolaként is működő épület esetleges hasznosítása, bérbeadása, ezek szerződései.
A park kivágott fáinak fakivágási engedélyei, 2019-ig visszamenően.
A park jellegzetes fáinak, a gesztenyefáknak aknázómoly elleni injektálásának dokumentálása.
A szintén a parkban található Fogarasi síiskola bérleti szerződése, havi vagy éves bérleti díjának összege.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 10.

Üdvözlettel:

Vég Adrienn

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

A 2022. május 10. napján érkezett „Laborc utcai napközistábor bezárása, életkori határ 12 évre csökkentése” tárgyú közérdekű adat megismerésére irányuló megkeresésére vonatkozóan ezúton kívánjuk tájékoztatni arról, hogy a Laborc utcai Barátság park területe az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 2., cégjegyzékszáma: 01-09-200132, adószáma: 25107726-2-41, képviseli: Halmai Róbert ügyvezető) használatában van.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok önálló jogi személyek, amelyből adódóan az általuk kötött szerződések tekintetében az Önkormányzat/Polgármesteri Hivatal nem minősül adatkezelőnek, ezért ezen adatok tekintetében a közérdekű adatigénylés teljesítése iránti megkeresését el kell utasítanunk.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 30. § (3) bekezdése szerint tájékoztatom, hogy az Info tv. 31. § értelmében az adatigénylés részbeni elutasítása miatt a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz (1055 Budapest, Markó u. 25., levelezési cím: 1887 Budapest, Pf. 28.) fordulhat az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon belül.

Levelünkben foglaltakkal szemben az Info tv. 52. § (1) bekezdése szerint bejelentéssel élhet a Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Info tv. 26. § (1) bekezdése értelmében az adatkezelő csak a rögzített és ténylegesen a kezelésében lévő információt, ismeretet, adatot köteles kiadni.

A park kivágott fái fakivágási engedélyeinek 2019. évre visszamenőleg történő megküldésére vonatkozó közérdekű adatigénylését a rendelkezésünkre álló, mellékelten csatolt határozat megküldésével teljesítjük.

Tisztelettel:

Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal's handling of my FOI request 'Laborc utcai napközistábor bezárása, életkori határ 12 évre csökkentése'. ]

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/laborc_utcai_...

Kérem, hogy közérdekű adatigénylésemet továbbítsák - az Önöktől kapott válasz alapján - az

Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 2., cégjegyzékszáma: 01-09-200132, adószáma: 25107726-2-41, képviseli: Halmai Róbert ügyvezető) címre,

illetve indokolják meg, hogy a nevezett személy (Halmai Róbert) és szervezet ( Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) mennyiben jogosult a részvételi életkor lecsökkentésének eldöntésére, illetve hogy ez törvényesnek tekinthető-e, hiszen a napközis táborok működtetése az önkormányzatok feladata. Nem kaptam választ arra sem, hogy miért és kik döntöttek már tavaly is hasonlóan, amit már akkor is szóvá tettünk.

Az eredeti közérdekű adatigénylésben több kérdésre is választ kértem.

Bízva abban, hogy következő levelük ezekre is kiterjed,

Üdvözlettel:

Vég Adrienn

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Vég Adrienn!

Válaszlevelére reagálva tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 3. § 5. pontja rögzíti a közérdekű adat fogalmát, mely szerint közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret.
Az Info tv. 26. § (1) bekezdése értelmében az adatkezelő csak a rögzített és ténylegesen a kezelésében lévő információt, ismeretet, adatot köteles kiadni. Ennek értelmében közérdekű adatigénylés keretében csak olyan adatot tudunk kiadni, amely rögzített formában a birtokunkban van. Olyan kérdések, amelyek tervekre, döntések indokolására vonatkoznak csak abban az esetben tartoznak a közérdekű adatigénylés kompetenciájába, ha ezek a képviselő-testület által elfogadásra kerültek, vagy hatósági döntés született róla.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Társaság) alapítója Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, így önkormányzati feladatok ellátására jogosult. A Társaság alapító okirata 4.1.9. pontja szerint a társaság feladata az Alapító tulajdonában álló és hasznosításra átadott menedékház, pályák, vendégházak, üdülők, táborok, parkok vonatkozásában üdültetés, táboroztatás. Az adatigénylésében szereplő kérdések vonatkozásában adatokkal Ők rendelkeznek, ezért adatigénylését közvetlenül feléjük kell benyújtania, az Info tv. nem ad lehetőséget a kérelem továbbítására.

Tisztelettel:
Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal's handling of my FOI request 'Laborc utcai napközistábor bezárása, életkori határ 12 évre csökkentése'.

Az adatigénylésben szereplő kérdések egy részére Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tud válaszolni.

Az Esenyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft az Önkormányzat tulajdonában áll, adatgazdaként a KiMitTud sem tudta hozzáadni.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/laborc_utcai_...

Üdvözlettel:

Vég Adrienn

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Vég Adrienn!

Mint az előző levelünkben is tájékoztattuk, az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Társaság) alapítója Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, így önkormányzati feladatok ellátására jogosult. Az adatigénylésében szereplő kérdések vonatkozásában adatokkal Ők rendelkeznek, ezért adatigénylését közvetlenül feléjük kell benyújtania, az Info tv. nem ad lehetőséget a kérelem továbbítására. Amennyiben a KiMitTud honlapon nem tudja eljuttatni az adatigénylését, akkor forduljon közvetlenül a Társaság felé. Adatigénylését a [email address] e-mail címre tudja elküldeni.
Bővebb információt itt talál: (Közzétételi szabályzat 5.1. pont) https://esernyos.hu/wp-content/uploads/2...

Az adatigénylésben szereplő kérdések azon részére, amelyekkel kapcsolatban az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata rendelkezik adatokkal, már megválaszoltuk Önnek.

Az adatigénylésével kapcsolatban további információval nem rendelkezünk, az adatigénylését teljesítettnek tekintjük.

Tisztelettel:
Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

idézett részek megjelenítése