Mérték Médiaelemző Műhely

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által magyarországi egyetemek részére , illetve a Magyar Tudományos Akadémia részére 2010 óta bármilyen címen juttatott kifizetések, támogatások összegét, jogcímét, valamint a támogatás keretében elért kutatási eredmények listáját az egyetemek, illetve az MTA kutatóhelyei szerinti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 17.

Üdvözlettel:

Dr. Urbán Ágnes
Mérték Médiaelemző Műhely

KOZERDEKUADATKERESES, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

5 Melléklet

Tisztelt Urbán Ágnes!

Közérdekű adatigénylésére a mellékelt tájékoztatást adom.

A hírközlési tárgyban született megállapodások esetében - azok száma,
esetenként összetettsége miatt - a kifizetések összegét, jogcímét és
tárgyát tüntettük fel. Amennyiben az egyes kutatások eredményéről bővebb
tájékoztatást szeretne kapni tőlünk, kérjük, hogy pontosítsa adatkérését.

Üdvözlettel:

dr. Karácsony Kamilla
főosztályvezető

Általános Jogi Főosztály
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
E-mail: [1][email address]
Web: [2]www.nmhh.hu

(See attached file: mta_kifizetés_2011_2017.xlsx)(See attached file:
MTA_BTK_Kutatócsoport_összegzés.docx)(See attached file:
egyetemek_kifizetés_2011_2017.xlsx)(See attached file: Óbudai
Egyetem.docx)

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://nmhh.hu/