Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Milyen összeget fordított a Margit-negyed projekthez kapcsolódóan 2020. január 1-től 2024. március 31-ig a KULT 2 Kft. Kérem, adja meg milyen szempontok alapján kerültek kiválasztásra a megbízottak, vállalkozások, valamint sorolja fel a szerződéses partnereket és a kifizetett összegeket.

Milyen összeget fordított a Margit-negyed projekthez kapcsolódóan 2020. január 1-től 2024. március 31-ig a BP Kft. Kérem adja meg milyen szempontok alapján kerültek kiválasztásra a megbízottak, vállalkozások, valamint sorolja fel a szerződéses partnereket és a kifizetett összegeket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 5.

Üdvözlettel:
Kenyéri Adolf Richárd

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozással 2024. április 5-én a Budapest II. kerületi Polgármesteri
Hivatalhoz küldött Margit negyed tekintetében feltett kérdései kapcsán
tájékoztatom, hogy adatkérése tekintetében nem a Budapest II. kerületi
Polgármesteri Hivatal az adatgazda, hanem a Kult2 II. Kerületi Kulturális
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Budai Polgár
Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság, melyek elérhetőségei megtalálhatóak az alábbi link alatt:

 

[1]https://www.marczi.hu/article/magunkrol/2

 

[2]https://www.budaipolgar.hu/menunkivul/im...

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[3]Adobe SystemsE-mail: [4][email address]

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.marczi.hu/article/magunkrol/2
2. https://www.budaipolgar.hu/menunkivul/im...
4. mailto:[email address]