Tisztelt Egyek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Egyek Község Önkormányzata és gazdasági társaságai tekintetében a 2012-től-2015-ig terjedő időszakban indult közfoglalkoztatási programok publikus adatait szeretném megkapni.
Gondolok itt olyanra hogy, pl.: a beadott kérelmek(amik el lettek fogadva a Kormányhivatal és Belügyminisztérium részéről), igényelt bértámogatás, felhalmozási és működési költségek, munkaterv, záróbeszámoló stb.
Tudom hogy sok anyag, ezért ha úgy egyszerűbb akkor évekre(minden egyes év lehet egy válasz) lebontva is jöhetnek a válaszok.

A Kormányhivatal az Önkormányzathoz irányított hogy, ezekről az adatokról az Önkormányzat tud tájékoztatást adni.
Balmazújváros Város Önkormányzata is megosztotta ezeket.

https://kimittud.hu/request/balmazujvaro...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 12.

Üdvözlettel:

Szabó Gábor

Tisztelt Egyek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Egyek Község Önkormányzata és gazdasági társaságai tekintetében a 2012-től-2015-ig terjedő időszakban indult közfoglalkoztatási programok publikus adatait szeretném megkapni.
Gondolok itt olyanra hogy, pl.: a beadott kérelmek(amik el lettek fogadva a Kormányhivatal és Belügyminisztérium részéről), igényelt bértámogatás, felhalmozási és működési költségek, munkaterv, záróbeszámoló stb.
Tudom hogy sok anyag, ezért ha úgy egyszerűbb akkor évekre(minden egyes év lehet egy válasz) lebontva is jöhetnek a válaszok.

A Kormányhivatal az Önkormányzathoz irányított hogy, ezekről az adatokról az Önkormányzat tud tájékoztatást adni.
Balmazújváros Város Önkormányzata is megosztotta ezeket.

https://kimittud.hu/request/balmazujvaro...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 2.

Üdvözlettel:

Szabó Gábor

Egyek Aljegyző, Egyek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

9 Attachments

Tisztelt Szabó Gábor!

 

A 2023.01.02-án küldött közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatom,
hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata évente értékeli a település munkaügyi
helyzetét, melynek keretében az adott évi közfoglalkoztatás adatairól is
beszámol.

Csatoltan küldöm a Képviselő-testület által megtárgyalt 2012., 2013.,
2014., és 2015. évről készített beszámolókat, tájékoztatókat. Bízom,
benne, hogy adatigénylésében kért adatok ezekben teljes körűen
fellelhetők.

 

Amennyiben a megküldött adatok nem elégségesek és további adatokra lenne
szüksége, akkor kérem pontosan jelölje meg azok körét, tekintve, hogy
összesen 38 db pályázat anyagát kellene összegyűjteni, scannalni és
elküldeni. Ez olyan mennyiségű munkát jelent, hogy azt költségtérítés
nélkül nem tudjuk teljesíteni.  A költségtérítés összegének
meghatározásához az igényelt adatok pontos körülhatárolására van
szükségünk.

 

Köszönettel és tisztelettel:

Bóta Barbara aljegyző

Egyek Nagyközség Önkormányzata

e-mail: [1][email address]

tel.: +36-20-851-4955

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]