Közérdekű adatkérés: dr. Kelemen Judit anesztezioló­gus szakorvos

Antal Béla újságíró made this Közérdekűadat request to Szegedi Tudományegyetem

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Antal Béla újságíró

SzTE ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
Email: [email address]

Tisztelt Cím,

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre dr. Kelemen Judit anesztezioló­gus szakorvos, mint közalkalmazott (adatalany) vonatkozásában:

1. munkaköri leírását,
2. jelenlegi illetményét, bérezését,
3. közalkalmazotti jogviszonyának kezdetét,
4. közalkalmazotti besorolását,
5. egyéb, az SZTE részéről biztosított rendszeres, havi és/vagy éves juttatásait,
6. Az SzTE ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet közalkalmazottjaira vonatkozó általános etikai, valamint foglalkozás-etikai szabályzatát, kódexét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységé­nek ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költség­térítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyi­ben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg.

Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumon­ként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetősé­gét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt Budapesten, 2022. szeptember 04. napján

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró

SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgató, Szegedi Tudományegyetem

1 Attachment

Tisztelt Antal Béla!

 

Hivatkozással a Szegedi Tudományegyetemhez 2022. év szeptember hó 04.
napján érkezett, „Közérdekűadat igénylés - Közérdekű adatkérés: dr.
Kelemen Judit aneszteziológus szakorvos” tárgyú elektronikus megkeresésére
mellékelten megküldöm a Szegedi Tudományegyetem válaszát.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [1][email address]

 

-----Original Message-----

From: Antal Béla újságíró <[2][FOI #20968 email]>

Sent: Sunday, September 4, 2022 12:19 PM

To: SZTE Rektor <[3][SZTE request email]>

Cc: archiv <[4][email address]>

Subject: Közérdekűadat igénylés - Közérdekű adatkérés: dr. Kelemen Judit
aneszteziológus szakorvos

 

SzTE ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Email: [5][email address]

 

Tisztelt Cím,

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre dr.
Kelemen Judit aneszteziológus szakorvos, mint közalkalmazott (adatalany)
vonatkozásában:

 

1. munkaköri leírását,

2. jelenlegi illetményét, bérezését,

3. közalkalmazotti jogviszonyának kezdetét, 4. közalkalmazotti
besorolását, 5. egyéb, az SZTE részéről biztosított rendszeres, havi
és/vagy éves juttatásait, 6. Az SzTE ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Intézet közalkalmazottjaira vonatkozó általános etikai, valamint
foglalkozás-etikai szabályzatát, kódexét.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet
e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg.

 

Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen
dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az
adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és
annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt Budapesten, 2022. szeptember 04. napján

 

Üdvözlettel:

 

Antal Béla újságíró

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[6][FOI #20968 email]

 

Is [7][SZTE request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Szegedi Tudományegyetem? If so, please contact us using this form:

[8]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[9]http://kimittud.hu/help/officers

 

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #20968 email]
3. mailto:[SZTE request email]
4. mailto:[email address]
5. mailto:[email address]
6. mailto:[FOI #20968 email]
7. mailto:[SZTE request email]
8. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
9. http://kimittud.hu/help/officers

idézett részek elrejtése