Hegedűs Imre Krisztián

Tisztelt Észak-Pesti Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

-az elmúlt 5 év Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium által benyújtott igényeket --jelölje meg a benyújtás időpontját, tárgyát, összegszerűségét
-részletezze a tankerület általi válaszadás/elbírálás időpontját
-jelölje meg beazonosítható módon a teljesített és elutasított igényléseket

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. július 5.

Üdvözlettel: Hegedűs Imre Krisztián

Jaksicsné Kronekker Zsuzsanna dr., Észak-Pesti Tankerületi Központ

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Tájékoztatom, hogy az Észak-Pesti Tankerületi Központhoz 2024. július 5-én
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott, „Közérdekűadat igénylés - Kontyfa Iskola által
benyújtott igények elmúlt 5 év” tárgyú adatigénylése nem egyértelmű.

 

Az Infotv. 28. § (3) bekezdése szerint ha az adatigénylés nem egyértelmű,
az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására.

 

Tájékoztatom, hogy az adatigénylésből nem állapítható meg, hogy az igénylő
milyen "igényekre" vonatkozóan, az igények mely területére gondol
pontosan. Általában az "igény" kifejezés, valamennyi a Kontyfa Általános
Iskola és Gimnázium által a fenntartó felé, bármilyen személyzeti, anyagi,
dologi, beruházási, karbantartási, elhelyezéssel vagy egyéb tanítással
kapcsolatosan beérkezett, írásban vagy szóban megfogalmazott kérését vagy
javaslatát takarhatja.

 

Fentiek alapján kérem, hogy szíveskedjen a közérdekű adatigénylését
pontosítani.

 

 

Tisztelettel: 

[1]cid:[email protected]. Jaksicsné Kronekker Zsuzsanna

szakmai vezető

 

Észak-Pesti Tankerületi Központ

Köznevelési és Jogi Főosztály

1165 Budapest, Jókai Mór u.6.

Telefon: +36 1 795 8184

E-mail: [2][email cím]

 

 

 

 

________________________________________

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hegedűs Imre Krisztián

Tisztelt Jaksicsné Kronekker Zsuzsanna dr.!

A július 05-én kelt adatigénylést az alábbi igények tekintetében kérem teljesíteni:
anyagi,dologi, beruházási, karbantartási mind írásbeli mind szóbeli igény tekintetében.

Üdvözlettel:

Hegedűs Imre Krisztián

Jaksicsné Kronekker Zsuzsanna dr., Észak-Pesti Tankerületi Központ

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Tájékoztatom, hogy az Észak-Pesti Tankerületi Központhoz 2024. július 5-én
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott, majd július 10-én részben pontosított „Közérdekűadat
igénylés - Kontyfa Iskola által benyújtott igények elmúlt 5 év” tárgyú
adatigénylése részben továbbra sem egyértelmű.

Az Infotv. 28. § (3) bekezdése szerint ha az adatigénylés nem egyértelmű,
az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására.

Tájékoztatom, hogy az adatigénylésből nem állapítható meg, hogy az igénylő
milyen "anyagi, dologi igényekre" vonatkozóan, az igények mely területére
gondol pontosan. Általában az "anyagi igény" kifejezés, valamennyi, a
Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium által a fenntartó felé, bármilyen
anyagi ráfordítást igénylő igénnyel kapcsolatosan beérkezett, írásban vagy
szóban megfogalmazott kérését vagy javaslatát takarhatja.

A "dologi igény" kifejezés szintén az adatok túl nagy halmazára
értelmezhető, így kérem ennek pontosabb kifejtését is.

A beruházási és karbantartási igényekkel kapcsolatosan tájékoztatom, hogy
szóbeli igénybejelentés kizárt, az írásbeli bejelentések kigyűjtését
megkezdtük, annak teljesüléséről tájékoztatom.

 

Fentiek alapján kérem, hogy szíveskedjen a közérdekű adatigénylését
pontosítani.

 

 

Tisztelettel: 

[1]cid:[email protected]. Jaksicsné Kronekker Zsuzsanna

szakmai vezető

 

Észak-Pesti Tankerületi Központ

Köznevelési és Jogi Főosztály

1165 Budapest, Jókai Mór u.6.

Telefon: +36 1 795 8184

E-mail: [2][email cím]

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hegedűs Imre Krisztián

Tisztelt Jaksicsné Kronekker Zsuzsanna dr.!
Dologi igény: minden olyan vagyoni értékű javak melyek az iskola rendelkezésére álltak a kérelem elfogadása után illetve nem állt rendelkezésre mert elutasítást kapott az igényére vonatkozóan. Pl fűnyíró.
Anyagi igény: minden olyan igény ami nem kifejezetten a tanítással összefüggésben került előterjesztésre( pl benzin a fűnyíró működéséhez)

Üdvözlettel:

Hegedűs Imre Krisztián