Kispatak Óvoda Kaszáló utcai épületének bővítése

Fáber Dávid made this Közérdekűadat request to Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Támogatási szerződést mellékleteivel együtt, valamint

2. Támogató szervezettől érkezett plusz 30 milliós támogatás megítélését tartalmazó levelet és az ezzel együtt járó támogatási szerződés módosítását

3. Az óvoda bővítésre eddig fordított költségek tételes kimutatását és a mögöttes szerződéseket, úgymint_
- MÁTRIX-Workmanlike Kft.-vel kötött pályázatírói szerződést és eddigi kifizetések
- DH 24 Kivitelező és Szolgáltató Bt. részére folyósított eddigi kifizetések kimutatását (szerződés nem szükséges, fent van a Hivatal honlapján)
- ECO SYSTEM HUNGARY Építőipari Fővállalkozó és Kivitelező Kft-vel kötött módosított szerződést (csak az eredeti található meg a Hivatal honlapján! a módosított szerződést vagy az azzal egyenértékű dokumentumot várom, amely a 30 milliós többletköltségeket is tartalmazza már!)
- Az Alex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Kft-vel (vagy visszalépés esetén a HOR Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-vel) kötött szerződést és a cég számára történt kifizetések kimutatását (határozat itt: http://nagykovacsi.hu/admin1/file/Hataro...)
- Továbbá egyéb kommunikációs és más költségek összesítését, melyeket elszámoltak a pályázat Kispatak Óvoda Kaszáló utcai bővítése kapcsán (pl. átadó ünnepség stb.)

4. A DH24 BT. által a Kispatak Óvoda Kaszáló utcai épületének bővítése során készült műszaki ellenőri jelentéseket.

5. Saját szavaikkal pontosan leírva, hogy a 38 milliós plusz költség milyen munkálatok és eszközbeszerzések miatt volt indokolt.

6. Ki készítette és ki adta át a költségbecslést a pályázatíró cégnek a Kispatak Óvoda Kaszáló utcai épületének bővítéséről?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 22.

Üdvözlettel:

Fáber Dávid