Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Államkincstár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK költségvetési fejezet 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok címéhez tartozó előirányzatok terhére 2013 áprilisában teljesített kifizetések jogosultjait és összegeit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. június 28.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Sajtó, Magyar Államkincstár

Tisztelt Szerkesztőség!

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a kért kimutatás - mely az uniós támogatások
kedvezményezettjeinek történő kifizetések név és összeg szerinti
információit tartalmazza - külön erre rendszeresített, központi, országos
szintű nyilvántartásban kerül rögzítésre és kezelésre (Egységes Monitoring
és Információs Rendszer (EMIR). Ennek az informatikai rendszernek a
kezelője, valamint az abban található adatok adatgazdája a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség (NFÜ).

 

Kérjük, hogy fentiekre való tekintettel vonatkozó adatigényét az NFÜ
részére szíveskedjenek benyújtani.

 

 

Amennyiben további kérése, kérdése lenne, szívesen állunk rendelkezésére.

 

Üdvözlettel,

 

Kozma Zsuzsanna

sajtókapcsolatokért felelős referens asszony megbízásából

Ripka Péter

--------------------------------------------------------------------------

„Az állampapír biztos üzlet. A kedvező kamatozású forint és euró alapú
állampapírokat keresse a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban és
járási kirendeltségein, ahol ingyenes számlanyitással és számlavezetéssel
várjuk.” www.allamkincstar.gov.hu