Kifizetések Hevesi Ügyvédi Iroda

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- 2019. október 14-től a mai napig a Hevesi Ügyvédi Irodának kifizetésre kerülő összes tételt.
- 2019. október 14-től a mai napig a Hevesi Ügyvédi Iroda által benyújtott tényvázlatokat.
- 2019. október 14-től a mai napig a Hevesi Ügyvédi Iroda munkavégzését igazoló teljesítés igazolásokat, a tényvázlatok a kifizetések alapján.

Hevesi Kristóf 2019. október 14-e után Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrzési, Jogi és Közbeszerzési bizottságának is a tagja volt, ez nem összeférhetetlen azzal, hogy ügyvédi megbízást is kapott az önkormányzattól, azaz önmaga ellenőrzését látta el bizottsági tagként?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 6.

Üdvözlettel:

Szelényi János

dr. Kolláth Balázs, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szelényi János!

A közelmúltban Hivatalunkban tartott igazgatási szünetre, illetve a kollégák leterheltségére hivatkozással kérjük szíves türelmét az adatkérések teljesítésével kapcsolatban!

Tisztelettel:

dr. Kolláth Balázs
jogi előadó

Telefonszám: +36 27 530 064
E-mail: [email address]

Göd Város Önkormányzata
Gödi Polgármesteri Hivatal
www.god.hu
Pesti út 81.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kérem, adja át ezt annak a személynek, aki az információszabadság felülvizsgálatát végzi.

Azért írok, hogy belső felülvizsgálatot kérjek Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala „Kiplatásek Hevesi Ügyvédi Iroda” kérelmem kezeléséről.

2022. július 6-án feltett közérdekű adatigénylésemre a mai napig nem kaptam választ, lassan két hónapja,

A kérelmem teljes története és az összes levelezés elérhető az interneten ezen a címen:
http://kimittud.hu/request/kifizetesek_h...

Üdvözlettel:

Szelényi János

dr. Kolláth Balázs, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

8 Melléklet

Tisztelt Szelényi János!

Mellékelve küldöm pdf formátumban válaszunkat a 2022.július 6 napján
Hivatalunk részére megküldött adatigénylésére.

dr. Kolláth Balázs

jogi előadó

 

Telefonszám: +36 27 530 064

E-mail: [1][email address]

 

[2]Leírás: Leírás: Leírás: Godcimer_kicsiGöd Város Önkormányzata

Gödi Polgármesteri Hivatal

[3]www.god.hu

Pesti út 81.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
3. http://www.god.hu/