Jedlik Ányos Gimnázium teljes körű felújításával kapcsolatos támogatási szerződés kikérése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Előzmények: 2057/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az egyes csepeli és soroksári fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról A Kormány
1. egyetért a) a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium teljes körű felújításával,
2. egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere − Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) mint a felújítás megvalósítójának támogatási kérelme alapján − a Jedlik Ányos Gimnázium teljes körű felújításához 5 000 000 000 forint összegű költségvetési támogatás biztosítására, a költségvetési támogatás felhasználására és elszámolásának részletes feltételei meghatározására az Önkormányzattal támogatási szerződést kössön, vagy részére támogatói okiratot adjon ki; Felelős: emberi erőforrások minisztere Határidő: 2018. február 28.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a támogatási okiratot, a megkötött támogatási szerződést, annak esetleges módosításait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. április 25.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

5 Melléklet

Tisztelt Erdősi Éva!

 

Alábbi közérdekű adatigénylésére megküldöm a mellékelt dokumentumokat.

 

A támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jött létre.

 

Tisztelettel:

dr. Szeles Gábor megbízásából

 

Babics Enikő

 

 

Továbbított levél kezdete:

Feladó: Erdősi Éva <[1][FOI #14801 email]>
Dátum: 2020. április 25. 18:42:12 CEST
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Budapest XXI. kerület
Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál"
<[2][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Előzmények: 2057/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az egyes csepeli és soroksári fejlesztések megvalósításához szükséges
források biztosításáról A Kormány
1. egyetért a) a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium teljes körű
felújításával,  
2. egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere − Budapest
XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat)
mint a felújítás megvalósítójának támogatási kérelme alapján − a
Jedlik Ányos Gimnázium teljes körű felújításához 5 000 000 000 forint
összegű költségvetési támogatás biztosítására, a költségvetési
támogatás felhasználására és elszámolásának részletes feltételei
meghatározására az Önkormányzattal támogatási szerződést kössön, vagy
részére támogatói okiratot adjon ki; Felelős: emberi erőforrások
minisztere Határidő: 2018. február 28.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
támogatási okiratot, a megkötött támogatási szerződést, annak
esetleges módosításait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a
feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az
adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét
költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus
úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra
tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem,
hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével
kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú
állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. §
(1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az
adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az
adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem
jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. április 25.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #14801 email]

Ha a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal nem a(z) [4][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére
benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta
ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen
el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[FOI #14801 email]
2. mailto:[Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. mailto:[FOI #14801 email]
4. mailto:[Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about