iPad-ra optimalizált alaptörvény - vállalkozási és felhasználási szerződése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a "Magyarország Alaptörvénye - Díszkiadásának iPadre optimalizált, magyar és angol nyelvű változatának elkészítése és feltöltése az Apple Appstore-ba" tárgyú vállalkozási és felhasználási szerződést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 5.

Üdvözlettel:

Ferenczi András

Adminisztrátor hozzászólt ()

Ennek az igénylésnek az eredeti címe "Közérdekű adatigénylés" volt. Az oldal integritása, a jobb átláthatóság, és kereshetőség miatt változtattam meg.

4 Melléklet

 

 

[1]címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság

 

 

 

Tisztelt Ferenczi András Úr!

 

A „Magyarország Alaptörvénye - Díszkiadásának iPadre optimalizált, magyar
és angol nyelvű változatának elkészítése és feltöltése az Apple
Appstore-ba" tárgyú vállalkozási és felhasználási szerződés megismerésére
irányuló adatigénylésére a csatolt dokumentumokban található tájékoztatást
adjuk.

 

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság

 

 

 

idézett részek megjelenítése