Tisztelt Karácsony Gergely Főpolgármester Úr
Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Bardóczy Sándor, az Ön Főkertésze, vagy Főtájépítésze, vagy Zöldfelületi Ügyekért Felelős Tanácsadója a Valyo videójában (Vadevezés, vagy vad építkezés, https://www.youtube.com/watch?v=hXJp7-9n...) a következőket mondja a Római-parttal kapcsolatban:
“A szabályozás - az a vicc - hogy ma is tökéletes. Hogyha itt mindenki szabályszerűen építkezne, akkor nem lenne semmi gond az árvízzel se.”

“Nem értem, hogy ez az épület hogyan kaphatott engedélyt, hogyan épülhet a szabályozási terv ellenében. Az építésügyi szabályok Magyarországon rendkívül alacsony színvonalon szankcionálják az illegális építkezéseket, és ilyen ingatlanértéknél megéri a bírságot megfizetni.”

Kérem, válaszolják meg, hogy a Római-parton ki, mikor és hol építkezett szabálytalanul? Kérem, az ingatlanokat és a tulajdonosokat pontosan sorolják fel.

Kérem, tájékoztassanak, hogy ha valami szabályellenesen épült, akkor mit tett Bardóczy Úr ezek megakadályozása érdekében? Kérem a megtett intézkedésekről szóló levelezéseket válaszukhoz csatolják. Amennyiben törvénytelenséget észlet, tett-e feljelentést? Ha igen, mikor, hol és kivel szemben? Ha nem tett, miért mulasztotta el az állampolgári kötelezettségét?

Bardóczy Úr szerint tökéletes a jelenlegi szabályozás. Ezek szerint nem kívánják megváltoztatni a jelenlegi szabályozást, ha lejár a változtatási tilalom? Önök szerint, a jelenlegi szabályozás alapján a jövőben tovább épülhetnek az üdülőknek álcázott lakóparkok, ha az un. "Bardóczy féle tökéletes szabályozás" szerint építkeznek majd?

Kérem tájékoztassanak, hogy van-e olyan fővárosi képviselő, bizottsági tag, vagy kerületi képviselő vagy bizottsági tag, akinek a Római-parton ingatlana, vagy üzleti érdekeltsége van? Kik ők, és hol, milyen érdekeltségük van?

A filmben is bemutatott Pünkösdfürdői csatorna átemelőnél beömlő szennyezést hogyan, mikor és milyen módon akarják megszűntetni?

Amennyiben tudtak a beömlő szennyeződésről (ahogy ez a filmből is kiderül), miért szervezték meg a nyári szabadstrandot a Valyoval együtt, veszélyeztetve a budapestieket és gyerekeket a szennyeződéssel?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 27.

Üdvözlettel:

Horváth Anna

Dékány Tamás, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Horváth Anna Úrhölgy!

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-27386/2020-as érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főpolgármesteri Irodája részére.

Tisztelettel:
Főpolgármesteri Hivatal
Igazgatási és Hatósági Főosztály
Ügyfélszolgálati Iroda
1052 Budapest Városház u. 9-11.
telefon: +36 1 327 1208
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Dékány Tamás, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Horváth Anna Úrhölgy!

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-27391/2020-as érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Irodája részére.

Tisztelettel:
Főpolgármesteri Hivatal
Igazgatási és Hatósági Főosztály
Ügyfélszolgálati Iroda
1052 Budapest Városház u. 9-11.
telefon: +36 1 327 1208
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Veres Bianka Zsuzsanna dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Horváth Anna!

 

Mellékelten küldöm a Főpolgármesteri Iroda által készített választ, a
hivatalunkhoz „Közérdekű adatigénylés-illegális építkezések a
Római-parton” tárgyban megküldött levelére.

 

Üdvözlettel,

 

Balogh Samu kabinetfőnök megbízásából:

 

dr. Veres Bianka Zsuzsanna

koordinációs önkormányzati tanácsadó

 

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

email: [1][email address]

telefon: +36 1 999-9214

 

Főpolgármesteri Hivatal

Főpolgármesteri Iroda

 

[2]cid:[email protected]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Veres Bianka Zsuzsanna dr.!
Tisztelt Karácsony Gergely főpolgármester Úr!

Válaszukban a szokásos politikai félrebeszélést hallani.
Bardóczy Úr konkrét építkezés kapcsán állította: “Nem értem, hogy ez az épület hogyan kaphatott engedélyt, hogyan épülhet a szabályozási terv ellenében."
Mit tett Bardóczy Úr, Karácsony Úr a konkrét szabályozási terv ellenére épült épülettel kapcsolatban?
A konkrét épület hol tér el a szabályozási tervtől?
Miért mondják, hogy nincs szabályozási lehetőségük, amikor a kerületi KSZT csak a fővárosi FRSZ keretein belül tud szabályozást létrehozni.
Ezért kérem, hogy a korábban feltett kérdéseimre korrekten, és mindenre kiterjedően válaszoljanak, és felejtsék el a politikusi félrebeszéléseket!

Üdvözlettel:

Horváth Anna