Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a(z)

- az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló 2018. évi LXX. törvény

- a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi XXII. Törvény

- a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. évi LXX. törvény

- egyes törvényeknek a nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetésével kapcsolatos módosításáról szóló 2019. évi XCVIII. törvény

- az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye kihirdetéséről szóló 2019. évi XLV. törvény

- az Európai filmkoprodukciós egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi XLIV. törvény

- a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi XXXII. törvény

- az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról szóló 2019. évi XXXIII. törvény

- a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény

- egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével, valamint a bizonytalan minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi szolgáltatók tevékenységének visszaszorításával összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXI. Törvény

előzetes hatásvizsgálati lapját és hatásvizsgálati dokumentációját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 14.

Üdvözlettel:

dr. Kührner László

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: II/8513-1/2021/ADATVED                               

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Kührner László

részére

[1][FOI #19013 email]

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

Az alábbi közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a(z)

 

- az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban,
1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának
kihirdetéséről szóló 2018. évi LXX. törvény

 

- a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a
végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös
elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi XXII. Törvény

 

- a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti
köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon
kívül helyezéséről szóló 2019. évi LXX. törvény

 

- egyes törvényeknek a nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetésével
kapcsolatos módosításáról szóló 2019. évi XCVIII. törvény

 

- az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye
kihirdetéséről szóló 2019. évi XLV. törvény

 

- az Európai filmkoprodukciós egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi
XLIV. törvény

 

- a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról
szóló 2019. évi XXXII. törvény

 

- az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról szóló
2019. évi XXXIII. törvény

 

- a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről,
valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019.
évi CXXIV. törvény

 

- egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével,
valamint a bizonytalan minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi
szolgáltatók tevékenységének visszaszorításával összefüggő módosításáról
szóló 2019. évi CXI. Törvény

 

előzetes hatásvizsgálati lapját és hatásvizsgálati dokumentációját.”

 

 

Tájékoztatom, hogy igényének az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti
határidőben való teljesítése veszélyezteti az Emberi Erőforrások
Minisztériuma veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását, így az
igénynek vagy az igény teljesítésének megtagadásáról szóló értesítés
megküldésének - a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
1. § (3) és (6) bekezdése alapján - 45 napon belül teszek eleget. 

 

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2021. október 29.

 

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

--------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

Iktatószám: II/8513-2/2021/ADATVED                               

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Kührner László

részére

[1][FOI #19013 email]

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

Az alábbi közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a(z)

- az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban,
1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának
kihirdetéséről szóló 2018. évi LXX. törvény

- a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a
végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös
elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi XXII. Törvény

- a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti
köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon
kívül helyezéséről szóló 2019. évi LXX. törvény

- egyes törvényeknek a nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetésével
kapcsolatos módosításáról szóló 2019. évi XCVIII. törvény

- az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye
kihirdetéséről szóló 2019. évi XLV. törvény

- az Európai filmkoprodukciós egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi
XLIV. törvény

- a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról
szóló 2019. évi XXXII. törvény

- az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról szóló
2019. évi XXXIII. törvény

- a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről,
valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019.
évi CXXIV. törvény

- egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével,
valamint a bizonytalan minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi
szolgáltatók tevékenységének visszaszorításával összefüggő módosításáról
szóló 2019. évi CXI. Törvény

előzetes hatásvizsgálati lapját és hatásvizsgálati dokumentációját.”

 

Tájékoztatom, hogy igényének határidőben való teljesítése veszélyeztetné
az Emberi Erőforrások Minisztériuma veszélyhelyzeti kormányrendeletekben
foglalt feladatai határidőben történő ellátását, így az adatigénylésének
teljesítési határidejét - a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
1. § (4) bekezdése alapján - 45 nappal meghosszabbítom.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2021. november 29.

 

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

From: Közadat (EMMI)
Sent: Friday, October 29, 2021 12:50 PM
To: [FOI #19013 email]
Subject: RE: Közérdekű adatigénylés - Hatásvizsgálat 1 - Emberi
Erőforrások Minisztériuma

 

Iktatószám: II/8513-1/2021/ADATVED                               

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Kührner László

részére

[2][FOI #19013 email]

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

Az alábbi közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a(z)

 

- az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban,
1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának
kihirdetéséről szóló 2018. évi LXX. törvény

 

- a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a
végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös
elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi XXII. Törvény

 

- a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti
köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon
kívül helyezéséről szóló 2019. évi LXX. törvény

 

- egyes törvényeknek a nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetésével
kapcsolatos módosításáról szóló 2019. évi XCVIII. törvény

 

- az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye
kihirdetéséről szóló 2019. évi XLV. törvény

 

- az Európai filmkoprodukciós egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi
XLIV. törvény

 

- a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról
szóló 2019. évi XXXII. törvény

 

- az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról szóló
2019. évi XXXIII. törvény

 

- a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről,
valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019.
évi CXXIV. törvény

 

- egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével,
valamint a bizonytalan minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi
szolgáltatók tevékenységének visszaszorításával összefüggő módosításáról
szóló 2019. évi CXI. Törvény

 

előzetes hatásvizsgálati lapját és hatásvizsgálati dokumentációját.”

 

 

Tájékoztatom, hogy igényének az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti
határidőben való teljesítése veszélyezteti az Emberi Erőforrások
Minisztériuma veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását, így az
igénynek vagy az igény teljesítésének megtagadásáról szóló értesítés
megküldésének - a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
1. § (3) és (6) bekezdése alapján - 45 napon belül teszek eleget. 

 

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2021. október 29.

 

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

EMMI, Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Igénylő!

Elektronikus levelében az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött.

Közérdekű adatigénylése kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk.

Az Ön által kért adatokat az alábbi linken tekintheti meg:

https://kikap.kormany.hu?hash=79281aab4f...

 

Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztató

Az igénylésében elektronikusan kért adat a [1]kikap.kormany.hu honlapon
került közzétételre.

Tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatigénylésre küldött válasz kiküldése és
az igénylésében kért adat [2]kikap.kormany.hu honlapon történő nyilvános
közzététele céljából a Emberi Erőforrások Minisztériuma adatfeldolgozói
megbízási szerződés alapján a [3]kikap.kormany.hu honlap üzemeltetőjét a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1081 Budapest, Csokonai
u. 3.) adatfeldolgozóként igénybe vette. A személyes adatokat az
adatkezelő az adatfeldolgozókon kívül harmadik személynek nem adja át és
nem továbbítja.

 

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatokat az Infotv. 28. § (2) bekezdése
alapján a Emberi Erőforrások Minisztériuma maximum 1 évig kezelheti.
Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt a Emberi Erőforrások
Minisztériuma a személyes adatait haladéktalanul törli.

 

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1363
Budapest, Pf.: 9.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Budapest, 2021-12-31 

Üdvözlettel:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

References

Visible links
1. http://kikap.kormany.hu/
2. http://kikap.kormany.hu/
3. http://kikap.kormany.hu/