Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A "Gyorselemzés az infláció alakulásáról 2024. március" https://www.mnb.hu/letoltes/inflacios-al... dokumentumban az áll, hogy "Az infláció elmúlt 14 hónapban tapasztalt erőteljes lassulását a fegyelmezett monetáris politika, a kormányzat versenyt erősítő lépései, a visszafogott kereslet, a bázishatások és a korábbinál érdemben alacsonyabb külső költségkörnyezet együttes hatása okozza."

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő kérdésekre adott válaszát:
1. Milyen intézkedéseket azonosított az MNB a "kormányzat versenyt erősítő lépéseiként"?
2. Igaznak tartja az állítást, hogy "az elmúlt 12 hónapban gyakorlatilag stagnáltak az élelmiszerek árai, melyhez – a kormányzati és jegybanki intézkedések mellett – a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által működtetett online Árfigyelő is hozzájárult"?
3. Az MNB elemzése során figyelembe veszi a GVH által szolgáltatott Árfigyelőt (https://arfigyelo.gvh.hu/) ?
4. Ha igen, akkor milyen módon veszi figyelembe ill. hogyan segíti az elemző munkát?
5. Ha nem, akkor ennek mi az oka?
5. Az MNB szerint lehet-e/tud-e konkrétan az Árfigyelőhöz olyan hatást közvetlenül kapcsolni, amely az infláció alakulását (csökkenését) érintette az elmúlt időszakban?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 12.

Üdvözlettel:

Kiss Katalin

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

1 Melléklet

Tisztelt Kiss Katalin!

 

A Magyar Nemzeti Bankhoz (a továbbiakban: MNB) 2024. április 12-én az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján
előterjesztett közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelmével
kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az MNB a Gazdasági Versenyhivatal által
működtetett Árfigyelő rendszer bevezetését tekinti a kormányzat versenyt
erősítő lépésének. Az Árfigyelő létrehozását a [1]163/2023 (V.8.)
Kormányrendelet írta elő és 2023. július 1-i bevezetése óta lehetővé teszi
egyes termékek árának különböző áruházláncok közötti összehasonlítását. Az
árösszehasonlítás lehetősége támogatja a fogyasztói döntéshozatalt és
erősíti a vállalatok közötti árverseny mértékét.

Az Árfigyelő bevezetése az árverseny erősítésén keresztül támogatta a
dezinflációt és a fegyelmezett monetáris politika, a visszafogott
kereslet, a bázishatások és a korábbinál érdemben alacsonyabb külső
költségkörnyezet mellett hozzájárult ahhoz, hogy a magyar infláció 2024.
márciusára 3,6 százalékra csökkenjen.

A havonta megjelenő, inflációról szóló gyorselemzése során az MNB
természetesen kizárólag a KSH által publikált adatokat veszi figyelembe.
Ugyanakkor egyéb elemzések során más adatforrásokat is felhasznál. Ennek
keretei között az MNB a rendelkezésre álló egyéb, hivatalos statisztikának
nem tekinthető adatokat, köztük az Árfigyelő és más napi frekvenciájú
adatforrások adatait is felhasználja elemzési célra.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

MNB KOMMUNIKÁCIÓ

1013 Bp., Krisztina krt. 55.

Telefon: + 36 (1) 428-2751

[2]Email | [3]Web | [4]Facebook | [5]Instagram | [6]X

[7]Youtube | [8]Podcast | [9]Tiktok | [10]LinkedIn

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MNB Kommunikáció/Információ!

Nagyon köszönöm az adatigénylésemre 2024. április 29-én küldött válaszukat, és néhány kiegészítő kérdéssel szeretnék élni. A válaszukban az szerepel, hogy az "MNB a Gazdasági
Versenyhivatal által működtetett Árfigyelő rendszer bevezetését tekinti a kormányzat versenyt
erősítő lépésének".
Jól értem, hogy ez az egyetlen versenyélénkítő kormányzati intézkedés, amit azonosítottak?
Más versenyélénkítő kormányzati intézkedést nem azonosítottak?

Tudna olyan példákkal élni, ahol az MNB az "Árfigyelő" adatait is felhasználta elemzés céljára? Készültek ebből dokumentumok? Ha igen, akkor mi a dokumentumok címe és hol érhetőek el?

Üdvözlettel:

Kiss Katalin

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Kiss Katalin!

Kérdésére válaszul az MNB az alábbiakról tájékoztatja:

A 2023-as év során megvalósult, vállalatok közötti versenyt erősítő lépések közül a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az Árfigyelő július 1-ei bevezetését tekinti a legfontosabb és a fogyasztói árakra legnagyobb hatással bíró lépésnek. Ezen kívül azonban több a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által végrehajtott ágazati vizsgálat is támogatta a vállalatok közötti verseny erősödését. 2023 során a GVH a tej és tejtermékek, valamint a tartós élelmiszerek piacán is gyorsított ágazati vizsgálatot végzett, amelynek keretében többek között felmérte az adott ágazatokban megvalósuló verseny mértékét, valamint az árrések alakulását is. A célzott ágazati vizsgálatok fegyelmező hatása segíthette az ágazatokban működő vállalatok közötti verseny erősödését, ennek hatása azonban – az Árfigyelő rendszerrel ellentétben – lassabban, közvetetett módon fejti árakra gyakorolt hatását.

Az MNB az Árfigyelő adatait a bevezetést követő hatások vizsgálata során használta fel. Ennek eredményei a 2023. szeptemberi Inflációs jelentés 1-2. keretes írásában jelentek meg (a publikáció elérhető az alábbi linken: https://www.mnb.hu/letoltes/hun-ir-digit...). Az Árfigyelő adatainak vizsgálata alapján a bevezetést követően az üzletláncok közötti árkülönbségek csökkentek és az átlagosnál „drágább” üzletláncokban alacsonyabb áremelkedést figyelhettünk meg. Ezek arra engednek következtetni, hogy a kereskedelem magasabb árakkal működő szereplői élénkülő árversennyel szembesültek, ami az áraikra is hatást gyakorolt ezen keresztül elősegítve az élelmiszerek dezinflációját.

Üdvözlettel:
MNB KOMMUNIKÁCIÓ

idézett részek megjelenítése