GDPR-rel kapcsolatos adatkérés

Az igénylés sikeres volt.

Antal Béla újságíró

Tisztelt Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Gyermekjóléti Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
GDPR-nak (General Data Protection Regulation - Általános Adatvédelmi Rendelet) való megfelelés összefüggésében:

1.: Szíveskedjenek megküldeni az GDPR-szabályzatukat, tájékoztatójukat,

2.: Szíveskedjenek megnevezni az adatvédelmi tisztviselőjüket (adatvédelmi felelőst),

3.: Szíveskedjenek megnevezni, hogy a honlapjukon pontosan hol érhető el a GDPR-szabályzatuk.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 29.

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró

Tamásné Kiss Adrienn,

Tisztelt Antal Úr!

Ezúton tájékoztatom Önt, hogy GDPR- szabályzatunk fenntartó általi felülvizsgálat alatt van.
Az új adatvédelmi felelős a szabályzat hatályosításával egyidőben kerül kinevezésre.

Tisztelettel: Tamásné Kiss Adrienn
intézményvezető

idézett részek megjelenítése