Tisztelt Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a "Fiatal Belváros" programhoz kapcsolódó bevételek és kiadások tételes listáját, feltüntetve a kiadások okát és összegét, a szerződések tárgyát és összegét, valamint a szerződéses partnerek nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. december 22.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Göndörné Veres Judit,

1 Melléklet

Tisztelt Göndörné Veres Judit!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében az adatgazda a közadatigénylésben kikért adatok jelentős terjedelmére hivatkozva
az igénylés teljesítési idejét maximum 15 nappal
meghosszabbíthatja, illetve az igénylőtől a másolási (szkennelési) költségek megtérítését kérheti; valamint ha az igénylő elektronikus formában (email-ben) kérte az adatokat, úgy is kell azokat számára továbbítani.

Az infotörvény szerint tehát nem szükséges személyes találkozó egy közérdekű adatigénylés teljesítéséhez.

Azonban segítőkészségét értékelve eleget teszünk megtisztelő meghívásának, és munkatársammal 2014. január 28-án 10 órakor felkeressük Önt a Barcika Art Kft. telephelyén (Kazincbarcika, Fő tér 5.), ahol az Ön által említett 400 db-nál is több dokumentumot
- a másolást helyettesítendő - lefényképezzük, hogy levegyük ezt a jelentős munkaterhet a Barcika Art Kft. válláról, mert természetesen nem célunk a cég működésének hátráltatása.

A későbbi félreértések elkerülése érdekében az Önnel folytatott beszélgetést diktafonon rögzíteni kívánom, ehhez kérem szíveskedjen hozzájárulását adni.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Göndörné Veres Judit!

Kérem a hangfelvételhez valamint fényképezéshez való hozzájárulását tartalmazó válaszát a mai nap folyamán elküldeni szíveskedjen.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Barcika ART Kft,

1 Melléklet

  • Attachment

    ISO 8859 1 Q Erd E9lyi Katalin v E1laszlev E9l sv E1jci projekt 20140127 2Epd ISO 8859 1 Q f.pdf

    226K Download View as HTML

--
Rostásné Kocsis Zita 
titkársági ügyintéző 
+36 20/2644-915
Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft.
Kazincbarcika, Fő tér 5.
3700
e-mail: [1][Barcika Art Kft. request email]

References

Visible links
1. mailto:[Barcika Art Kft. request email]

Tisztelt Göndörné Veres Judit!

Köszönöm tájékoztatását, várom az adatokat. További kérdéseim esetén természetesen keresni fogom.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Göndörné Veres Judit!

Sajnálattal látom, hogy 2013.december 22-én benyújtott
közadatigénylésemet írásos ígéretével ellentétben a mai napig (2014.február 17.) sem teljesítette.

Mint bizonyára Ön is tudja, az igénylés megválaszolásának határideje 2014.január 6-án, az Ön által 2014.január 27-én (vagyis a válaszadási határidőn túl) küldött 15 napos hosszabbítás pedig a
múlt héten, 2014.február 12-én járt le.

Sajnos csak arra tudok gondolni, hogy a korábban Ön által kezdeményezett találkozó utolsó pillanatban (a találkozó előtti napon 16:00 órakor) való lemondásával, és az ugyanakkor bejelentett
15 napos hosszabbítással csupán az igénylés perelhetőségének határidejéből való kifutást, vagyis tulajdonképpen a kért közérdekű adatok kiadását szerette volna elkerülni.

Ez az eljárás, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseinek teljes mértékben figyelmen kívül hagyása egy kommunikációs cégtől, és annak ügyvezetőjétől különösen megdöbbentő.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Barcika ART Kft,

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!
Csatoltan küldöm közadatigényléseivel kapcsolatos válaszlevelemet.
Üdvözlettel:
--
Göndörné Veres Judit
ügyvezető igazgató
Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft.
Kazincbarcika, Fő tér 5.
3700
e-mail: [1][Barcika Art Kft. request email]

References

Visible links
1. mailto:[Barcika Art Kft. request email]

Buza Orsolya,

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

A BARCIKA Art Kft. megbízásából eljárva, csatoltan megküldöm "Fiatal
Belváros" tárgymegjelölésű közérdekű adatigénylésének teljesítése körében,
a kért adatokat.

Tisztelettel: BARCIKA Art Kft.
Képv.: dr. Buza Orsolya

Tisztelt dr.Buza Orsolya!

Köszönöm szépen.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin