Fellebbezések száma

Kis Krisztián Péter made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros Kormányhivatala

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Kis Krisztián Péter

Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2016. szeptember 1. és 2021. szeptember 1-e között a Fővárosi Kormányhivatalhoz és kerületi hivatalaihoz (hivatalonkénti bontásban)
- fellebbezések számát,
- egyéb jogorvoslati kérelmek számát (pl. kereset),
- ezen jogorvoslati eljárások eredményét (kérelemnek helyt adó, azt elutasító, illetve visszautasító döntések),
- ezen jogorvoslati eljárások hosszáról (időtartamáról) vezetett esetleges statisztikát,
- a jogorvoslati eljárások nyomán lefolytatott megismételt eljárások számát és eredményét, valamint
- a kormányhivatal 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi beszámolóját.

Kérem, hogy lehetőség szerint az adatokat kereshető formátumban (pl. Excel) küldjék meg részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 20.

Üdvözlettel:

Kis Krisztián Péter

közérdekű adatigénylés, Budapest Főváros Kormányhivatala

1 Attachment

Tisztelt Kis Krisztián Péter Úr!
Mellékelten küldjük a tárgybani dokumentumot.
Tisztelettel:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közérdekű adatszolgáltatás
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.
E-mail: [email address]
Honlap: [1]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...

References

Visible links
1. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...

közérdekű adatigénylés, Budapest Főváros Kormányhivatala

2 Attachments

Tisztelt Kis Krisztián Péter Úr!
Mellékelten küldjük a közérdekű adatigénylésére készített válaszlevelet és
mellékleteit.
Tekintettel a mellékletek méreteire, több email-ben kerül teljesítésre
adatigénylése.
Tisztelettel:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közérdekű adatszolgáltatás
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.
E-mail: [email address]
Honlap: [1]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...

References

Visible links
1. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...

közérdekű adatigénylés, Budapest Főváros Kormányhivatala

5 Attachments

Tisztelt Kis Krisztián Péter Úr!
Mellékelten küldjük a közérdekű adatigényléshez készített mellékleteket
(tevékenységi beszámolók)
Tisztelettel:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közérdekű adatszolgáltatás
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.
E-mail: [email address]
Honlap: [1]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...
>>> közérdekű adatigénylés 2021. 12. 20. 10:29 >>>
Tisztelt Kis Krisztián Péter Úr!
Mellékelten küldjük a közérdekű adatigénylésére készített válaszlevelet és
mellékleteit.
Tekintettel a mellékletek méreteire, több email-ben kerül teljesítésre
adatigénylése.
Tisztelettel:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közérdekű adatszolgáltatás
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.
E-mail: [email address]
Honlap: [2]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...

References

Visible links
1. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...
2. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...